Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Welsh Hills
rheilfordd
brics
Ezekiel Hughes
Cincinnati

Hafan > Hygyrchedd

Hygyrchedd


Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995, a ddaeth i rym fis Rhagfyr 1996 gydag ail ran y darpariaethau yn cael eu gweithredu yn ystod Hydref 1999, yn ei gwneud hi'n ddyletswydd gyfreithiol ar wefan Cymru-Ohio Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddarparu gwasanaeth o'r un safon i bawb waeth beth yw eu hanableddau.

O fewn rheswm bydd gwefan Cymru-Ohio Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymdrechu i gydymffurfio â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd.
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y gwnaethpwyd y wefan hon yn hygyrch, e-bostiwch

Gweinyddu