Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Tyn Rhos
Moriah
Paddy's Run
Chidlaw
Llanbryn-mair

Hafan > Llyfryddiaeth Gyffredinol: adnoddau ar-lein

Llyfryddiaeth Gyffredinol: adnoddau ar-leinMae'r rhestr a ganlyn yn nodi'r erthyglau perthnasol sydd ar gael ar wefan Cylchgronau Cymru Arlein ynghyd â dolenni i wefan The Cambrian. Rhennir y rhestr yn dair rhan - cyffredinol, taleithiau unigol a gwledydd eraill. Nid yw'r dudalen hon yn cynnwys erthyglau'n ymwneud ag Ohio - gweler tudalen Lleoedd am erthyglau penodol ar hanes y Cymry yn Ohio.

Cyffredinol


'Eisteddfodau America', Y Ford Gron, Cyf.1, rh.3, Ion. 1931, t.26.

'Technoleg gydnaws â Christnogaeth', Cristion 9, Mawrth/Ebrill 1985, t.17.

Eirlys M. Barker, 'Pryce Hughes of Llanllugan and South Carolina : a note', Montgomeryshire collections, Cyf.80 (1992), tt.123-128.

Eirionedd Baskerville, 'Llythyrau ymfudwyr', Y llyfr yng Nghymru, rh.6 (2005), tt.28-48.

Henry Blackwell, 'Biographica et bibliographica', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.175-180.

Alan Eurig Davies, 'Wages, prices and social improvements in Cardiganshire, 1750-1850', Ceredigion : cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, Cyf.10, rh.1 (1984), tt.31-56.

Syr Alfred T. Davies, 'The influence of the Welsh in America', Welsh Outlook, Cyf.15, rh.8 (Awst 1928), tt.230-232.

H.M. Davies, 'Very different springs of uneasiness' : emigration from Wales to the United States of America during the 1790s', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.15, rh.3 (Mehefin 1991), tt.368-398.

W. Ll. Davies, 'A bibliography of Welsh Americana', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, t.171.

W. Ll. Davies, 'David Samwell's poem - 'The Padouca Hunt'', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.142-152.

Clive James, 'Cymry'r Byd', Cristion, 93, Mawrth/Ebrill 1999, t.12.

H. N. Jerman, 'Lewis Evans, map-maker', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.173-4.

E. D. Jones, 'Manuscripts of Welsh-American interest in the National Library of Wales', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.153-170.

Emyr Wyn Jones, 'The Welsh Indians - a later chapter', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.12, rh.1 (Haf 1961), tt.36-53.

J. J. Jones, 'The legend of Madoc', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.120-123.

Maldwyn A. Jones, 'From the old country to the new : The Welsh in nineteenth-century America', Cyhoeddiadau Cymdeithas Hanes Sir y Fflint, Cyf.27, (1975-1976), tt.85-100.

Idwal Lewis, 'Welsh newspapers and journals in the United States', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4 (Haf 1942), tt.124-130.

K. O. M., 'Short notices', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.12, rh.1-4 (Mehefin 1983), t.293.

D. Densil Morgan, 'Wales, the Princeton theology and a nineteenth century battle for the Bible', Cylchgrawn Hanes Crefydd Cymru, cyfres newydd, Cyf.2, (2002), tt.1-81.

Haydn Morgan, 'Cymru pedwar ban byd : Prysurdeb yn America', Y Ford Gron, Cyf.1, rh.1, Tach. 1930, t.26.

Bob Owen, 'Cenadaethau Cymreig yr Eglwys Esgobol Drefyddol yn Unol Daleithau yr America 1822-1871', Bathafarn, Cyf.1, 1946, tt.57-69.

Bob Owen, 'Cymry ac addysg America', Lleufer, Cyf.13, rh.1 (Gwanwyn 1957), tt.25-28.

Bob Owen, 'Cymry ac addysg America', Lleufer, Cyf.13, rh.2 (Haf 1957), tt.73-76.

Bob Owen, 'Cymry ac addysg America', Lleufer, Cyf.13, rh.3 (Hydref 1957), tt.137-142.

Bob Owen, 'Cymru ac Addysg America - v', Lleufer, Cyf.14, rh.1, Gwanwyn 1958, tt.29-34.

Bob Owen, 'Cymru ac Addysg America - vi', Lleufer, Cyf.14, rh.2, Haf 1958, tt.69-74.

Bob Owen, 'Welsh American newspapers and periodicals', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.6, rh.4 (Gaeaf 1950), tt.373-384.

Bob Owen, 'Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithau America o 1654 hyd 1860 - I-II', Ceredigion : cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi, Cyf.2, rh.3 (1954), tt.160-169.

Bob Owen, 'Ymfudo o Sir Aberteifi i Unol Daleithau America o 1654 hyd 1860 - III', Ceredigion : cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi', Cyf.2, rh.4 (1955), tt.225-240.

Bob Owen, 'Ymfudo o Sir Frycheiniog i'r Amerig: 1654-1784', Brycheiniog, Cyf.6, 1960, tt.93-97.

Bob Owen, 'Ymfudo o Sir Frycheiniog i'r Amerig: 1785-1860', Brycheiniog, Cyf.7, 1961, tt.159-178.

Wayne Parsons, 'From Beulah land to Cyber-Cymru', Contemporary Wales, Cyf.13, (2000), tt.1-26.

Iorwerth C. Peate, 'An Atlantic voyage in 1848', Montgomeryshire collections, Cyf.62, rhan 2 (1972), tt.156-165.

William Phillips, 'Rhagolygon ymfudiaeth o Gymru tuag 1850, Y Traethodydd, Cyf.XCIV, 410 (1939), tt.47-56.

William Phillips, 'S.R. a rhyddhau'r caethion yn yr Unol Daleithiau', Y Traethodydd, Cyf.XCIII, 408 (1938), tt.139-152.

A. D. Powell, 'A note on Radnorshire Powells in America', Radnorshire Society Transactions, Cyf.44, 1974, t.52.

A. D. Powell, 'Radnorshire Powells in America', Trafodion Cymdeithas Sir Faesyfed, Cyf.42, 1972, tt.62-77.

E. Cynolwyn Pugh, 'Y Gymraeg yn America', Y Ford Gron, Cyf.1, rh.9 (Gorff. 1931), t. 23.

J.R. Richards, 'Llythyrau William Williams o'r America at ei frawd', Y Traethodydd, Cyf.CVI, 459 (1951), tt.77-86.

J.R. Richards, 'Llythyrau William Williams o'r America at ei frawd', Y Traethodydd, Cyf.CVI, 461 (1951), tt.165-174.

Enid Pierce Roberts, 'Dau hen ddyddiadur', Y Traethodydd, Cyf.CVI, 460 (1951), tt.136-142.

D. Hywel E. Roberts, 'The printing of Welsh books in the United States : an introductory survey', Cylchgrawn y Gymdeithas Lyfryddol Gymreig, Cyf.12, rh.1 (1983-84), tt.3-25.

Joseph Roberts, 'Dylanwad y Cymry yn wleidyddol yn ffurfiad Gweriniaeth America', Y Traethodydd, Cyf.LV, CCXLV (1900), tt.303-313.

J.E.T., 'Migration to and from Wales and Monmouthshire', Welsh Outlook, Cyf.2, rh.3. (Mawrth 1915), tt.105-109.

David Thomas, 'Welsh emigration to the United States : a note on surname evidence', Cambria, Cyf.6, rh.1 (1979), tt.1-12.

M. Wynn Thomas, 'Gwlad o bosibiliadau: golwg ar lên Cymru ac Amercia', Y Traethodydd, Cyf.157 (2002), tt.38-52.

William E. Van Vugt, 'Welsh emigration to the U.S.A. during the mid-nineteenth century', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.15, rh.4, Rhag 1991, tt.545-561.

Huw Walters, 'Eglwysi Annibynnol Cymreig y Taleithiau Unedig: llyfrau a llyfrynnau', Y Cofiadur, rh.58 (Mai 1993), t.43.

Huw Walters, 'Llythyrau'r 'Gwladgarwr'', Y Traethodydd, Cyf.159 (2004), tt.107-120.

Huw Walters, 'Y 'Prophwyd' a'r 'Udgorn': dau gylchgrawn Mormonaidd', 'Y Traethodydd, Cyf.154 (1999), tt.177-184.

David Williams, 'The contribution of Wales to the development of the United States', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.97-108.

David Williams, 'The Welsh in the United States. Their contribution', Welsh Outlook, Cyf.17, rh.8 (Awst. 1930), tt.211-212.

William Williams, 'The first three Welsh books printed in America', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.109-119.

William Williams, 'The library of Congress and Welsh literature', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, tt.171-172.

Jen Wilson, 'Jessie Donaldson (1799-1889), Swansea abolitionist', Minerva, Cyf.12, 2004, tt.41-50.

Taleithiau unigol (ac eithrio Ohio)Alabama
Ewch i wefan The Cambrian in weld erthglau ar Alabama >>

Arizona
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Arizona >>

Arkansas
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Arkansas >>

California
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar California >>

Colorado
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Colorado >>

Connecticut
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Connecticut >>

Delaware
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Delaware >>

Efrog Newydd
'Gwobrau Utica i Gymru', Y Ford Gron, Cyf.1, rh.4, Chwef. 1931, t.26.

A. H. Dodd, 'Letters from Welsh settlers in New York State, 1816-44', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.9, rh.1 (Haf 1955), tt.42-59.

David Maldwyn Ellis, 'The assimilation of the Welsh in Central New York', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.6, rh.4 (Rhag. 1973), tt.424-450.

Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau ar Efrog Newydd >>

Florida
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Florida >>

Georgia
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Georgia >>

Idaho
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Idaho >>

Illinois
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Illinois >>

Indiana
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Indiana >>

Iowa
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Iowa >>

Kansas
Phillips G. Davies, 'The Welsh in Kansas: settlement, contributions and assimilation', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.14, rh.3 (Mehefin 1989), tt.380-398.

Kentucky
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Kentucky >>

Louisiana
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Louisiana >>

Maine
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Maine >>

Maryland
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Maryland >>

Massachusetts
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Massachusetts >>

Michigan
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Michigan >>

Minnesota
Phillips G. Davies, 'The Welsh settlements in Minnesota : the evidence of the churches in Blue Earth and Le Sueur counties', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.13, rh.2 (Rhagfyr 1986), tt.139-154.

Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau ar Minnesota >>

Mississippi
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Mississippi >>

Missouri
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Missouri >>

Montana
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Montana >>

Nebraska
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Nebraska >>

Nevada
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Nevada >>

New Hampshire
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar New Hampshire >>

New Jersey
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar New Jersey >>

New Mexico
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar New Mexico >>

North Carolina
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar North Carolina >>

North Dakota
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar North Dakota >>

Ohio
Gweler tudalen Lleoedd am erthyglau penodol ar Ohio.

Oklohoma
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Oklahoma >>

Oregon
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Oregon >>

Pennsylvania
Gareth Alban Davies, 'Y Parch. David Evans, Pencader : ymfudwr cynnar i Pennsylvania', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.14, rh.1 (Haf 1965), pp.74-96.

Geraint H. Jenkins, 'From Ysgeifiog to Pennsylvania : The rise of Thomas Wynne, Quaker Barber-Surgeon', Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint, Cyf.28, (1977/1978), tt.39-61.

F. Noble, 'Radnorshire settlers in the foundation of Pennsylvania', Trafodion Cymdeithas Sir Faesyfed, Cyf.29 (1959), tt.3-19.

Gwyn A. Williams, 'Morgan John Rhees and his Beula', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.3, rh.4 (Rhag 1967), tt.441-472.

Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau ar Pennsylvania >>

Rhode Island
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Rhode Island >>

South Carolina
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar South Carolina >>

South Dakota
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar South Dakota >>

Tennessee
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Tennessee >>

Texas
Ivor G. Hughes Wilks, 'Insurrections in Texas and Wales: the careers of John Rees : a Welshman in Texas: John Rees goes to war', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.11, rh.1 (Mehefin 1982), tt.67-91.

Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau ar Texas >>

Utah
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Utah >>

Vermont
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Vermont >>

Virginia
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Virginia >>

Washington
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Washington >>

Washington D. C.
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Washington D.C. >>

West Virginia
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar West Virginia >>

Wisconsin
T.R. Jones, 'Y Parch. David Davies, Oshkosh, Wisconsin', Y Traethodydd, Cyf.LXI, CCLXXI (1906), tt.276-291.

Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau ar Wisconsin >>

Wyoming
Ewch i wefan The Cambrian i weld erthyglau ar Wyoming >>


Canada, Affrica, Rwsia ac Awstralia


M.E. Chamberlain, 'The Welsh in Canada : historical sources', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.19, rh.2 (Rhag. 1998), tt.265-288.

Muriel E. Chamberlain, 'The Welsh settlement near London, Ontario', Minerva, Cyf.1, (1993), tt.17-22.

Alan Conway, 'A Welshman in Russia', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.9, rh.3 (Haf 1956), tt.301-306.

Alan Conway, 'Welsh gold miners in British Columbia during the 1860's', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.10, rh.4 Gaeaf 1958, tt.375-389.

Wayne K. D. Davies, 'A Welsh landlord on a Canadian frontier : David Owen of Berriw, Cambridge and Campobello, 1754-1829', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.33, rh.4 (2005), tt.397-436.

Bill Jones, 'Welsh identities in Ballarat, Australia, during the late nineteenth century', Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.20, rh.2 (Rhag. 2000), tt.283-307.

Tudor Proffit, 'Eglwys Gymraeg Capetown', Bathafarn, Cyf.21 (1966), tt.7-22.

Huw Walters, 'Cerddi ymddiddan ynghylch ymfudo i Awstralia', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.31, rh.4 (Gaeaf 2000), tt.381-400.

David Williams, 'Welsh settlers in Russia', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.3, rh.1+2 (Haf 1943), tt.55-58.Gweinyddu