Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Tyn Rhos
mordaith
rheilfordd
Llanbryn-mair
Moriah

Hafan > Llyfrgell Digidol

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio hyd yma.

Rhestr o'r holl eitemau a ddigidwyd >>

Archifau a llawysgrifau >>

Deunydd printiedig >>

Sain a fideo >>

Holl eitemau'r Llyfrgell Ddigidol

Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 4825 delwedd o 64 o gasgliadau:
thumbnailLlythyrau teulu Peat
Cyfres o dros 40 o lythyrau a anfonwyd gan Edward Peat o Lerpwl, Ebensburg a Gomer, Ohio, at ei frawd Dafydd Peat, Glan-llyn, Llanbryn-mair. Mae'r llawysgrif hefyd yn cynnwys llythyrau gan Ann ac Edward, ei blant, a llythyrau a anfonwyd o Ebensburg ac Iowa gan Morris Peat, ei frawd arall. Llythyrau Teulu Peat (Pigion) >>
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1868-1887   Cyfeirnod:NLW 14111D       (263 delwedd)
thumbnailLlythyrau gan ymfudwyr i'r Unol Daleithiau
Llythyr gan William a Margaret Bebb yn disgrifio'u bywyd newydd yn Sir Van Wert, Ohio.

Cyfieithiad ar gael.1850   Cyfeirnod:NLW 6174D – Frondirion 21       (4 delwedd)
thumbnailLlythyrau ymfudwyr
5 llythyr gan Humphrey a Sarah Roberts, Sir Jackson, yn cynnwys disgrifiadau o fywyd yn ne ddwyrain Ohio a chyfeiriadau niferus at y Rhyfel Cartref.
Llythyrau Humphrey a Sarah Roberts (Pigion) >>
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1856-1864   Cyfeirnod:NLW 2600E       (20 delwedd)
thumbnailArchifau J Luther Thomas (Bocs 2)
Llythyr gan George Roberts, aelod o'r fintai gyntaf a ymfudodd o Gymru i Ohio ym 1795.
Adysgrif ar gael.

1850          (4 delwedd)
thumbnailEvan Edward Davis, Industrial History, Oak Hill, Ohio (Portsmouth : Ohio, 1980)
Cyfrol yn adrodd hanes prif ddiwydiannau ardal Oak Hill, Sir Jackson, a'r arloeswyr Cymreig a'u sefydlodd.

1980          (170 delwedd)
thumbnailEvan E. Davis (gol.), Our Heritage: Early History of Tyn Rhos Welsh Congregational Church and its neighborhood (1979)
Llyfryn ar hanes Tyn Rhos a'r gymuned Gymreig yn ardal Oak Hill, Sir Jackson, a olygwyd gan Evan E. Davis.

1979          (32 delwedd)
thumbnailLlythyrau at y Llywodraethwr William Bebb
Casgliad o 28 llythyr a anfonwyd at William Bebb, Llywodraethwr Ohio (1846-1848). Ymddengys fod Bebb wedi eu hanfon at ei gefnder, y Parch. Samuel Roberts (S.R.) ym 1849. Anfonwyd un o lythyrau'r casgliad at He. Lathrop, Columbus, Ohio.
Adysgrifau ar gael.

1846-1849   Cyfeirnod:NLW 13203D       (71 delwedd)
thumbnailD. Morgan Lewis I. Albwm 'Clwydwenfro'
Llythyr gan Marth[a] James, Trefgordd Raccoon, Sir Gallia. Mae'n cynnwys gwybodaeth am farwolaeth ei gŵr, ei heiddo a'r stoc, prisiau tir a bwyd, ei chymdogion a datblygiadau diwydiannol diweddaraf yr ardal.
Adysgrif a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1855   Cyfeirnod:NLW 11614E       (4 delwedd)
thumbnailGomer's First 150 Years (Cyfrol I)
The Allen County Reporter, Rhif cyfrol XXIX, 1983, Rhif 2.
Trwy ganiatâd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Hanes Sir Allen, Ohio.

1833-1983          (51 delwedd)
thumbnailGomer's First 150 Years (Cyfrol II)
The Allen County Reporter, Rhif cyfrol XXIX, 1983, Rhif 3.
Trwy ganiatâd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Hanes Sir Allen, Ohio.

1833-1893          (51 delwedd)
thumbnailLlythyrau at David Howell, Machynlleth
Llythyr a anfonwyd gan Wiliam Bebb at ei gefnder, David Howell, a thri llythyr arall a anfonwyd gan y Parch. B. W. Chidlaw. Mae un ohonynt yn cynnwys rhestr o farwolaethau yn ardal Paddy's Run ym 1841.
Adysgrifau ar gael.

1840-1848   Cyfeirnod:NLW 13196D       (14 delwedd)
thumbnailLlythyrau a nodiadau
Crynodeb o hanes bywyd Ezekiel Hughes gan y Parch. Samuel Roberts. Ezekiel Hughes oedd y Cymro cyntaf i brynu tir yn Ohio.
Adyscrif ar gael.

1882   Cyfeirnod:NLW 491E       (1 delwedd)
thumbnail(Cymynrodd George Eyre Evans 382) Llythyrau Amrywiol
Llythyr a gan Eliza [Thomas?] o Lower Salem, Sir Washington, yn disgrifio ei chartref newydd a'r ysgol yn Marietta.
TAdysgrif ar gael.

1849   Cyfeirnod:NLW 13594C       (4 delwedd)
thumbnail(Harris Williams 28) Miscellanea
Llythyrau Evan M. Williams (brodor o Ferthyr Tudful) o Mineral Ridge, Sir Trumbull, at ei deulu yng Nghymru.
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1872   Cyfeirnod:NLW 5631B       (16 delwedd)
thumbnailEzekiel Hughes - Gweithred Prentisiaeth
Gweithred prentisiaeth Ezekiel Hughes o Gwmcarnedducha, Llanbrynmair, at John Tibbot y clociwr a'r oriadurwr o'r Drenewydd. Ezekiel Hughes oedd y Cymro cyntaf i brynu tir yn Ohio.

1786   Cyfeirnod:NLW Misc. Records 35       (2 delwedd)
thumbnailR. D. Thomas, Hanes Cymry America (A History of the Welsh in America) (Utica, 1872) [Cyfieithiad Saesneg]
Yr ymgais gyntaf i adrodd hanes cenedl y Cymry yn yr Unol Daleithiau. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â'r fordaith a gwybodaeth am y wasg Gymreig a'i chynnyrch yn America. Disgrifir talaith Ohio ym Mhennod 5.
Cyfieithwyd i'r Saesneg gan Phillips G. Davies.

1872          (538 delwedd)
thumbnailAmerica, neu, Amrywiaeth o nodiadau ar yr Unol Daleithiau buddiol i ymfudwyr
Nodiadau ar gymunedau Cymreig Ohio, gan R. D. Thomas ('Iorthryn Gwynedd').

NLW 9521A: Llyfr Nodiadau (Pigion) >>

1851-1852   Cyfeirnod:NLW 9521A       (204 delwedd)
thumbnailW. R. Evans, Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia O[hio] (Utica, 1869)
Hanes y Cymry cyntaf a ymgartrefodd yn ne ddwyrain Ohio ynghyd â'r capeli a'r eglwysi a sefydlwyd yno.
Gweler History of the Welsh settlements in Jackson, Gallia Ohio am gyfieithiad Saesneg o'r gyfrol.

1896          (189 delwedd)
thumbnailIsaac Smucker, History of the Welsh settlements in Licking County, Ohio : the characteristics of our Welsh pioneers- their church history with biographical sketches of our leading Welshmen (Newark : Ohio, 1869)
Hanes cymunedau Cymreig Granville, Newark a'r Welsh Hills, Sir Licking, ynghyd â'r capeli a'r eglwysi Cymreig a rhai o Gymry nodedig yr ardal.

1869          (27 delwedd)
thumbnailR. D. Thomas, Hanes Cymry America a'u sefydliadau, eu heglwysi a'u gweinidogion, eu cerddorion, eu beirdd a'u llenorion ... (Utica, 1872)
Yr ymgais gyntaf i adrodd hanes cenedl y Cymry yn yr Unol Daleithiau. Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â'r fordaith a gwybodaeth am y wasg Gymreig a'i chynnyrch yn America. Disgrifir talaith Ohio ym Mhennod 5.
Cyfieithwyd i'r Saesneg gan Phillips G. Davies.

1872          (563 delwedd)
thumbnailLlythyrau Jack Edwards
Dros 130 o lythyrau'n disgrifio bywyd yn Cincinnati gan Jack Edwards, brodor o Aberystwyth.
Llythyrau Jack Edwards (Pigion) >>
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1880-1887   Cyfeirnod:NLW 20995       (696 delwedd)
thumbnailWilliam R. Evans, History of Welsh Settlements in Jackson and Gallia Counties, O., (Chatham, Ohio : 1989) [Cyfieithiad Saesneg]
Cyfrol yn olrhain hanes cymunedau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia. Cyhoeddwyd yn Gymraeg ym 1896 dan y teitl Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, O. Cyfieithwyd y gyfrol i'r Saesneg gan Phillips G. Davies ac fe'i golygwyd gan Lillian Thomas Brownfield.

1896          (89 delwedd)
thumbnailRees Jenkin Jones - Papurau Teulu
Llythyr gan Humphrey Bromley yn croniclo'i brofiadau ef a'i deulu ar eu taith o Gymru i ogledd Ohio ym 1833.
Adysgrif a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1833          (4 delwedd)
thumbnailLlawysgrifau Owen Prys, Aberystwyth
Llythyr gan John M. Jones, Saron, Welsh Hills, ger Newark, Sir Delaware.
Adysgrif a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1870   Cyfeirnod:CMA 4 (B) 22331        (4 delwedd)
thumbnailLlythyrau ymfudwyr
Llythyr gan Gryffith Thomas o Delaware a llythyr gan Jenkin T. Jenkins, Centreville, Sir Gallia.
Adysgrif a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1846; 1851   Cyfeirnod:NLW 16704E       (8 delwedd)
thumbnailVirgil H. Evans, The Family Tree of John Jones (Tirbach), elder or Patriarch of the Welsh Settlement of Jackson and Gallia (Columbus, 1929)
Cyfrol yn cynnwys gwybodaeth am ddisgynyddion John Jones, Tirbach, ynghyd â disgrifiad o fywyd yr arloeswyr Cymreig cynnar.

1929          (54 delwedd)
thumbnailLlythyrau o Ohio
20 o lythyrau o Ohio at y Parch. Rees Jenkin Jones.
Adysgrifau a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1862-1914   Cyfeirnod:NLW 14158B       (213 delwedd)
thumbnailPapurau Acrefair
Llythyr gan Thos. a Margaret Mickael, Coalport, Sir Meigs yn ogystal â chyfres o lythyrau'n adrodd stori drist William a Hannah Morgan a'u plant ar daith o Ohio i California. Stori William a Hannah Morgan (Pigion) >>
Adysgrif a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1852-1865          (26 delwedd)
thumbnailLlythyrau Margaret Mostyn Jones
7 llythyr a anfonwyd gan Margaret Mostyn Jones at ei theulu yn Llanasa, Sir y Fflint, pan oedd hi'n byw yn Oak Hill, Sir Jackson.

1890–1893   Cyfeirnod:NLW 23512E       (127 delwedd)
thumbnailCMA (Calvinistic Methodist Archives) Llythyrau teulu Prys
18 llythyr a anfonwyd gan aelodau o deulu'r Brees a'r Prys o America rhwng 1840 ac 1883. Yn eu plith ceir llythyrau o brifddinas Columbus, Granville a Newark, Sir Licking a Radnor, Sir Delaware.
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1840-1883          (71 delwedd)
thumbnailPapurau Mrs D. Davies, Aberystwyth
Amrywiaeth o lythyrau a anfonwyd o Ohio i Gymru rhwng 1849 ac 1911.
Adysgrifau a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1849-1911          (37 delwedd)
thumbnailCofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run (1)
Cofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run, Sir Butler (Rhan 1)

Trwy ganiatâd Prifysgol Miami, Ohio. [Casgliadau Arbennig Walter Havighurst. Llyfrgelloedd Prifysgol Miami, Oxford, Ohio.]

1803-1900   Cyfeirnod:NLW Microform 401-02       (209 delwedd)
thumbnailCofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run (2)
Cofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run, Sir Butler (Rhan 2)

Trwy ganiatâd Prifysgol Miami, Ohio. [Casgliadau Arbennig Walter Havighurst. Llyfrgelloedd Prifysgol Miami, Oxford, Ohio.]

1803-1900   Cyfeirnod:NLW Microform 401-02       (184 delwedd)
thumbnailCofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run (3)
Cofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run, Sir Butler (Rhan 3)

Trwy ganiatâd Prifysgol Miami, Ohio. [Casgliadau Arbennig Walter Havighurst. Llyfrgelloedd Prifysgol Miami, Oxford, Ohio.]

1803-1900   Cyfeirnod:NLW Microform 401-02       (32 delwedd)
thumbnailCofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run (4)
Cofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run, Sir Butler (Rhan 4)

Trwy ganiatâd Prifysgol Miami, Ohio. [Casgliadau Arbennig Walter Havighurst. Llyfrgelloedd Prifysgol Miami, Oxford, Ohio.]

1803-1900   Cyfeirnod:NLW Microform 401-02       (202 delwedd)
thumbnailRees Powell: Llyfr nodiadau (1828-1863)
Llyfr nodiadau y Parch. Rees Powell (1782-1865), Onnen-fawr, Llandeilo Fawr. Mae'n cynnwys copïau drafft o lythyrau at ei feibion, John a Rees, gweinidogion gyda'r Annibynwyr yn Ohio.
Gweler: Huw Walters, 'Cofnodion Powell, Cross Inn', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf. XXVIII, 1993-4, tt.315-24.
Adysgrifau a chyfieithiad Saesneg ar gael.

1839-1841   Cyfeirnod:NLW 21975C       (10 delwedd)
thumbnailLlythyrau at 'S. R.'
Llythyrau at y Parch. Samuel Roberts ('S.R'.). Yn eu plith, ceir 10 llythyr gan John Roberts Jones, Gomer, Ohio.
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1858-1860   Cyfeirnod:NLW 3265D       (36 delwedd)
thumbnailEdward Jones, Y Teithiwr Americanaidd : Neu Gyfarwyddyd i Symudwyr o Gymru i America (Aberystwyth, 1837)
Llawlyfr gan Edward Jones ar gyfer darpar-ymfudwyr i’r Unol Daleithiau. Mae’n brolio talaith Ohio ac yn disgrifio Jackson a Gallia fel y siroedd gorau i ymgartrefu ynddyn nhw.

1837          (40 delwedd)
thumbnailLlythyrau at deulu Thomas, Pantyclochydd, Llanwenog
Llythyrau a anfonwyd at deulu Thomas, Pantyclochydd, Llanwenog, Sir Aberteifi. Yn eu plith ceir llythyr a anfonwyd ym 1832 yn adrodd hanes mordaith ar draws yr Iwerydd a dau lythyr gan T. Evans a anfonwyd o Cleveland ym 1879.
Adysgrifau a chyfieithiadau Saesneg ar gael.

1832; 1879   Cyfeirnod:NLW 6426D       (12 delwedd)
thumbnailUnited Church of Christ, Gomer, Ohio : 150th anniversary 1839 - 1989
Llyfryn bychan yn olrhain peth o hanes yr eglwys yn Gomer, Sir Allen, rhwng 1839 ac 1989. Mae hefyd yn cynnwys rhai lluniau.

1839-1989          (9 delwedd)
thumbnailL. D. Davies, Some Facts with Reference to the Welsh of Columbus, Ohio, From its earliest times up to 1860 (1910)
Llyfryn ar hanes cymuned Gymreig Columbus a rhai o Gymry enwog y ddinas hyd 1860.

1910          (47 delwedd)
thumbnailLlythyrau John a Hugh Pugh
Llythyrau John a Hugh Pugh, sef dau fab Castell Hen, y Bala, o Lerpwl, Columbus, Cincinnati a Portsmouth. Cedwir y copïau gwreiddiol yn Archifdy Prifysgol Cymru Bangor (Bangor Ms 5417).

1843–1852   Cyfeirnod:NLW 19331E       (42 delwedd)
thumbnailCofrestr Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning a'u disgynyddion (1898 - 1922)
Cofrestr a gâi ei llenwi gan ymfudwyr Cymreig yn ystod aduniad blynyddol "Cymdeithas yr Hen Ardalwyr" Siroedd Trumbull a Mahoning. Mae'n cynnwys 7 colofn fel bod modd cofnodi: enw; trigfan; oedran; dyddiad ymfudo i'r U.D.; cartref yng Nghymru; galwedigaeth; nodiadau. Mae'n cynnwys bron i 150 o dudalennau a 4000 o gofnodion. Cofrestr a Llyfr Cofnodion Cymdeithas yr Arloeswyr Cymreig (Pigion) >>

1898-1922   Cyfeirnod:NLW 21578E       (154 delwedd)
thumbnailLlyfr cofnodion Cymdeithas Arloeswyr Cymreig Trumbull a Mahoning, Ohio (1895 - 1905)
Llyfr cofnodion Cymdeithas Arloeswyr Cymreig Trumbull a Mahoning, Ohio. Mae'n cynnwys cofnodion o gyfarfodydd y gymdeithas a thoriadau papur newydd yn disgrifio'r aduniadau blynyddol. Ceir hefyd restr o aelodau'r gymdeithas.
Cofrestr a Llyfr Cofnodion Cymdeithas yr Arloeswyr Cymreig (Pigion) >>

1895-1905   Cyfeirnod:NLW 21577E       (83 delwedd)
thumbnailB.W. Chidlaw, Yr American : yr hwn sydd yn cynnwys nodau ar daith o Ddyffryn Ohio i Gymru, golwg ar dalaeth Ohio ... (Llanfair, 1839)
Llawlyfr gan B. W. Chidlaw ar gyfer y Cymry a oedd yn bwriadu ymfudo i Ohio.
Yr American (Pigion) >>

1839          (47 delwedd)
thumbnailRhaglen Cymanfa Ganu (1976)
Gymanfa Ganu
1776 - Deucanmlwyddiant - 1976

1976          (2 delwedd)
thumbnailThe Saga of The Welsh Congregational Church
Hanes Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Lawrence Street, Cincinnati, Ohio, 1840-1952.

1840-1952          (38 delwedd)
thumbnailThe Saga of The Central South Welsh Congregational Association and Y Gymanfa, 1840-1954
Hanes capeli ardal Oak Hill a'r Gymanfa ynghyd â rhestr o weinidigion.

1840-1954          (25 delwedd)
thumbnailTaflenni Amgueddfa Gymreig Oak Hill
Detholiad o daflenni cyhoeddusrwydd yr Amgueddfa (1972, 1974 a 1981).

1972-1981          (6 delwedd)
thumbnailOak Hill, Ohio - Now 1976 and Then 1876
Taflen Saesneg a baratowyd gan Bwyllgor Deucanmlwyddiant Ardal Oak Hill.

1876-1976          (2 delwedd)
thumbnailThe Ninety-Ninth Welsh Gymanfa of The Central South East Ohio Association of The United Church of Christ (Nebo, 1971)
Rhaglen Saesneg yn cynnwys ychydig o hanes y Gymanfa.

1971          (4 delwedd)
thumbnailGwledd Dewi Sant, Oak Hill a Columbus (1980-1983)
Taflenni Gwledd Dewi Sant a gynhaliwyd yn Oak Hill (1980, 1982 a 1983) a Columbus (1983).

1980-1983          (16 delwedd)
thumbnailRhaglen Cymanfa Ganu flynyddol Niles (1982)
Fifty-Sixth Annual Gymanfa Ganu Welsh Hymn Festival: The Niles Gymanfa Ganu Association.

1982          (4 delwedd)
thumbnailRhaglen Cymanfa Ganu flynyddol Niles (1975)
49ain Gymanfa Ganu Flynyddol.

1975          (4 delwedd)
thumbnailRhaglen Cymanfa Ganu flynyddol Gomer (1977)
59ain Gymanfa Ganu flynyddol, Gomer United Church of Christ, Gomer, Sir Allen.

1977          (4 delwedd)          (1 delwedd)
thumbnailRhaglen Cymafa Ganu Venedocia (1984)
Cymanfa Ganu flynyddol Eglwys Bresbyteraidd Salem, Venedocia, Sir Van Wert.

1984          (3 delwedd)
thumbnailToriadau papur newydd
Dwy erthygl fer ar y Gymanfa Ganu flynyddol a gynhelir yn Eglwys Bresbyteraidd Salem, Venedocia, Sir Van Wert.

          (2 delwedd)
thumbnailRhaglen Cinio Dydd Gŵyl Dewi, Cincinnati (1983)
4ydd Cinio Cymdeithas Gymreig Cincinnati a'r cylch

1983          (4 delwedd)
thumbnailRhaglen Eisteddfod
Rhaglen Eisteddfod Ysgolion Jackson, Jackson, Ohio (1983).

1983          (4 delwedd)
thumbnailRhaglenni Cymanfaoedd Canu (The Central Southeast Ohio Association of the United Church of Christ)
Rhaglenni'r Cymanfaoedd Canu a gynhaliwyd yn Amgueddfa Gymreig Oak Hill (1975 a 1981) ac yng Nghapel Tyn Rhos (1982).

1975 - 1982)          (12 delwedd)
thumbnailThe One Hundredth Anniversary of the Welsh Gymanfa: The Annual Conference (Tyn Rhos a Nebo, 1972)
Rhaglen yn cynnwys ychydig o hanes y Gymanfa a'r capeli.

1972          (16 delwedd)
thumbnailCylchlythr (1982)
Cylchlythyr Cymdeithas Gymreig Cincinnati a'r cylch

1982          (6 delwedd)
thumbnailRhaglenni Cymanfaoedd Canu Columbus (1960 a 1980)
Rhaglenni y 12fed a'r 32ain Gymanfa Ganu Flynyddol a gynhaliwyd gan "The Welsh Singing Society of Columbus, Ohio" ym 1960 a 1980.

1960-1980          (8 delwedd)
Gweinyddu