Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

mordaith
Canolfan Madog
cyflogau
Llanbryn-mair
Oak Hill

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1835Grant tir David Jones, Sir Gallia (1835)
Grant tir a brynwyd gan David Jones o Sir Gallia, dyddiedig 25 Tachwedd 1835.
Casgliad: Ohio/ Private: Jeanne Jones Jindra;   Iaith: Saesneg; (2 Delwedd)
1860-1917Llyfr cofnodion Eglwys Siloam, 1860-1917
Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Siloam, Sir Gallia. Mae’n cynnwys cofnodion cyfarfodydd, copi o Gyfansoddiad yr Eglwys, rhestr o’r aelodau, y bedyddiadau a'r marwolaethau, a chyfrifon ariannol, 1860-1917.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (92 Delwedd)
1861-1977Cofrestr Eglwys Gynulleidfaol Gymreig, Lawrence St., Cincinnati (1861-1977)
Llyfr cofrestr Eglwys Gynulleidfaol Gymreig, Lawrence Street, Cincinnati, Ohio yn nodi bedyddiadau, marwolaethau, ac enwau'r bugeiliaid, gyda rhaglenni; pamffledi; torion papur newydd; ac adroddiadau yn ymwneud â bywyd yr Eglwys wedi'u gludo.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (122 Delwedd)
1871-1975Llyfr cofnodion Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Deheubarth Ohio, 1871-1975
Llyfr cofnodion Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Deheubarth Ohio, yn cynnwys copi o'r Cyfansoddiad; rhestr o leoliad y Gymanfa a gynhaliwyd ar draws y dalaith er 1871; a chofnodion a nodiadau o'r cyfarfodydd blynyddol.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (419 Delwedd)
1896W. R. Evans, Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia O[hio] (Utica, 1869)
Hanes y Cymry cyntaf a ymgartrefodd yn ne ddwyrain Ohio ynghyd â'r capeli a'r eglwysi a sefydlwyd yno.
Gweler History of the Welsh settlements in Jackson, Gallia Ohio am gyfieithiad Saesneg o'r gyfrol.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Cymraeg; (189 Delwedd)
1983Rhaglen Eisteddfod
Rhaglen Eisteddfod Ysgolion Jackson, Jackson, Ohio (1983).
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (4 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu