Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

ffermio
Tyn Rhos
mordaith
rheilfordd
Jefferson

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1858-1860Llythyrau at ‘S. R.’
Llythyrau at y Parch. Samuel Roberts (‘S.R’.). Yn eu plith, ceir 10 llythyr gan John Roberts Jones, Gomer, Ohio.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (36 Delwedd)
1864Llythyr wrth Thomas R. Owens wedi'i ysgrifennu yn Ysbyty'r Swyddogion ar y Lookout Mountain, ger Chattanooga, Tennessee at ei rieni, 1864
Llungopi o lythyr oddi wrth Thomas R. Owens wedi'i ysgrifennu yn Ysbyty'r Swyddogion ar y Lookout Mountain, ger Chattanooga, Tennessee at ei rieni [yn Gomer, Sir Allen], dyddiedig 9 Mehefin 1864. Gyda hyfrydwch mae'n ysgrifennu at ei rieni unwaith eto ac yn rhoi diolch am y fraint er ei fod yn lled wan. Mae'n rhoi hanes ei symudiadau fel claf ers gadael y Gatrawd, ac yn egluro ei fod yn dioddef yn ddrwg iawn o'r dysentri.
Casgliad: Ohio/ Private: Joan Thomas;   Iaith: Cymraeg; (4 Delwedd)
1896William R. Evans, History of Welsh Settlements in Jackson and Gallia Counties, O., (Chatham, Ohio : 1989) [Cyfieithiad Saesneg]
Cyfrol yn olrhain hanes cymunedau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia. Cyhoeddwyd yn Gymraeg ym 1896 dan y teitl Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, O. Cyfieithwyd y gyfrol i'r Saesneg gan Phillips G. Davies ac fe'i golygwyd gan Lillian Thomas Brownfield.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (89 Delwedd)
1971The Ninety-Ninth Welsh Gymanfa of The Central South East Ohio Association of The United Church of Christ (Nebo, 1971)
Rhaglen Saesneg yn cynnwys ychydig o hanes y Gymanfa.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (4 Delwedd)
1976-1977Rhaglen Cymanfa Ganu flynyddol Gomer (1977)
59ain Gymanfa Ganu flynyddol, Gomer United Church of Christ, Gomer, Sir Allen.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (4 Delwedd)
n.d.'The history of the “Brynele” Edwardses' wedi'i ysgrifennu a'i grynhoi gan Estella Jones Jenkins
Llungopi o fersiwn draft o draethawd ar 'The history of the "Brynele" Edwardses' wedi'i ysgrifennu a'i grynhoi gan Estella Jones Jenkins gyda chyfraniadau gan eraill. Olrheinir hanes y teulu yn ôl i'w hen dad-cu Nathaniel Edwards o Brynele, yn Nantcwnlle, Sir Aberteifi lle ymfudodd rhai o’i blant i Ohio, yn anad neb, Daniel Edwards yn 1834/5.
Casgliad: Ohio/ Private: Mary Ellen Morgan;   Iaith: Saesneg; (74 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu