Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

ffermio
rheilfordd
Ezekiel Hughes
Canolfan Madog
Llanbryn-mair

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1835Grant tir David Jones, Sir Gallia (1835)
Grant tir a brynwyd gan David Jones o Sir Gallia, dyddiedig 25 Tachwedd 1835.
Casgliad: Ohio/ Private: Jeanne Jones Jindra;   Iaith: Saesneg; (2 Delwedd)
1865Llyfr Disgrifiadol y Cwmni o eiddo Thomas R. Owens o'r 118fed Catrawd Troedfilwyr Ohio [1865]
Copi o Lyfr Disgrifiadol y Cwmni o eiddo Thomas R. Owens o'r 118fed Catrawd Troedfilwyr Ohio. Ymrestrodd gyda'r gatrawd o droedfilwyr gwirfoddol hon a drefnwyd adeg Rhyfel Cartref America yn Awst 1862 a bu farw o'r clwyfau a dderbyniodd ym Mrwydr Nashville yn Rhagfyr 1864.
Casgliad: Ohio/ Private: Joan Thomas;   Iaith: Saesneg; (23 Delwedd)
1888Ysgrif goffa Josiah Jones, Gomer, Sir Allen (1888)
Ysgrif goffa y diweddar Ddiacon Josiah Jones, Gomer, Ohio, a argraffwyd ar dudalen flaen The Congregational Record: official organ of the Congregational Churches of Ohio, Pennsylvania, West Virginia and Kentucky Cyf. 4, Rhif 1, 18 Ionawr 1888. Brodor o Lanbryn-mair oedd Josiah Jones ac ymfudodd i Gomer, Sir Allen yn 1850.
Casgliad: Ohio/ Gomer ;   Iaith: Saesneg; (2 Delwedd)
1938-1985
Casgliad Marilyn Davis Payne Mae casgliad Marilyn Davis Payne yn cynnwys deunydd printiedig yn ymwneud â hanes eglwysi ac addoli yn siroedd Jackson a Gallia; dwy erthygl papur newydd – un yn nodi hanes y Cymry cyntaf i ymgartrefu yn Ohio a’r llall yn cofnodi deucanmlwyddiant Oak Hill yn 1976; llyfryn “Us” Davises [1950] a luniwyd gan Dan T. Davis sy’n olrhain hanes ei deulu a ymfudodd o Sir Aberteifi i Ohio; a rhaglen ar gyfer aduniad o ddisgynyddion David ac Elizabeth Davies (Pyllau Duon), Sir Aberteifi yn 1985. Ceir hefyd ffotograff.
Casgliad: Ohio/ Private: Marilyn Davis Payne;
9 eitem Dangos
1946Ffotograff o D. Merrill Davis
Ffotograff du a gwyn o D. Merrill Davis (chwith) yn ystod darllediad radio o raglen arbennig WLW a ddarlledwyd rhwng Jackson, Ohio a Chilcennin, Sir Aberteifi ar 26 Ionawr 1946. Fel swyddog yn ysgol Jackson, cyfarwyddodd ef y côr ar gyfer y rhaglen hon o gerddoriaeth Gymreig ar orsaf WLW.
Casgliad: Ohio/ Private: Marilyn Davis Payne; (1 Delwedd)
c.-1889Ffotograff o Eglwys Ebenezer, c. 1889
Ffotograff o Eglwys Ebenezer, Sir Gallia, oddeutu 1889.
Casgliad: Ohio/ Private: Jeanne Jones Jindra; (1 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu