Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Cincinnati
Venedocia
cyflogau
ffermio
Moriah

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1857
Casgliad Barbara J. Lloyd Mae casgliad Barbara J. Lloyd yn cynnwys crynodeb o weithred tir i William Roberts yn Sir Putnam (1834) a ffotograff.
Casgliad: Ohio/ Private: Barbara J. Lloyd;
2 eitem Dangos
1872(Harris Williams 28) Miscellanea
Llythyrau Evan M. Williams (brodor o Ferthyr Tudful) o Mineral Ridge, Sir Trumbull, at ei deulu yng Nghymru.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (16 Delwedd)
1878-1904Llyfr cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Siloam, 1878-1904
Llyfr cofnodion Ysgrifennydd Eglwys Gynulleidfaol Siloam gyda rhestr o’r aelodau, cofnodion cyfarfodydd, a chyfrifon ariannol, 1878-1904.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (182 Delwedd)
1893-1910
Casgliad Eglwys Bresbyteraidd Salem, Venedocia Mae casgliad Eglwys Bresbyteraidd Salem, Venedocia yn cynnwys llyfrau cofnodion Ysgol Sabbothol yn Eglwys Horeb, Sir Van Wert; Ysgolion Sabbothol Sir Van Wert ac Ysgol Sabbothol Salem. Ceir hefyd adroddiad Pwyllgor Adeiladu Capel Newydd Seion Venedocia, Sir Van Wert (1906). At hyn mae yna gasgliad o ffotograffau o eglwysi.
Casgliad: Ohio/ Private: Eglwys Bresbyteraidd Salem Presbyterian Church, Venedocia;
5 eitem Dangos
1894
Casgliad Betty Watkins Mae casgliad Betty Watkins yn cynnwys eitemau yn ymwneud â hanes teulu Watkins o Ddolau, Llanerfyl, Sir Drefaldwyn. Ceir nodiadau ar hanes Thomas Watkins a’i deulu a ymfudodd i America yn 1827 gan ymsefydlu yn Sir Allen; crynodeb o weithred tir iddo yn Sir Putnam (1894) a ffotograff o'i feddfaen ef a’i wraig.
Casgliad: Ohio/ Private: Betty Watkins;
3 eitem Dangos
1960-1980Rhaglenni Cymanfaoedd Canu Columbus (1960 a 1980)
Rhaglenni y 12fed a'r 32ain Gymanfa Ganu Flynyddol a gynhaliwyd gan "The Welsh Singing Society of Columbus, Ohio" ym 1960 a 1980.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (8 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu