Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Tyn Rhos
Chidlaw
brics
Oak Hill
Jefferson

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1833-1893Gomer's First 150 Years (Cyfrol II)
The Allen County Reporter, Rhif cyfrol XXIX, 1983, Rhif 3.
Trwy ganiatâd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Hanes Sir Allen, Ohio.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (51 Delwedd)
1864
Casgliad Joan Thomas Mae casgliad Joan Thomas yn cynnwys cofnodion yn ymwneud â Thomas R. Owens, milwr o’r 118fed Catrawd Troedfilwyr Ohio. Ceir copi o Lyfr Disgrifiadol y Cwmni o’i eiddo; copi o lythyr a anfonodd tra'r oedd yn Ysbyty’r Swyddogion yn Tennessee at ei rieni (1864) ynghyd â ffotograff o’i fedd.
Casgliad: Ohio/ Private: Joan Thomas;
3 eitem Dangos
1890-1893Llythyrau Margaret Mostyn Jones
9 llythyr a anfonwyd gan Margaret Mostyn Jones at ei theulu yn Llanasa, Sir y Fflint, pan oedd hi'n byw yn Oak Hill, Sir Jackson.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (58 Delwedd)
1918Story of the Welsh Pioneers (1918)
Mae'r llyfryn cyhoeddedig yn adrodd sut y daeth chwe theulu yn cynnwys 34 o unigolion i siroedd Jackson a Gallia yn 1818. Darllenwyd ef gan Virgil H. Evans (disgynnydd uniongyrchol un o'r chwe arweinydd, ac sydd yn byw ar un o'r ffermydd gwreiddiol) yn y Canmlwyddiant yn Centerville, Ohio ar 29 Awst 1918.
Casgliad: Ohio/ Madog ;   Iaith: Saesneg; (16 Delwedd)
1946Toriad papur newydd ar hanes Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Siloam [c. 1946]
Toriad papur newydd o erthygl yn dwyn y teitl History of 86-year-old Siloam Church gan J. Boyd Davis yn rhoi hanes yr achos a therfyn Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Siloam yn Nhrefgordd Perry, Sir Gallia, oddeutu 1946.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg; (1 Delwedd)
1946Llyfryn yn dwyn y teitl Celebration of the ninety-second anniversary of the founding of Jefferson Furnace held on the Furnace Grounds on Labor Day, Monday September 2, 1946 (1946)
Llyfryn wedi'i gyhoeddi yn dilyn y dychweliad i ddathlu pedair ugain a deuddeng mlynedd er sefydlu Ffwrnais Jefferson a gynhaliwyd ar Feysydd y Ffwrnais ar Ŵyl y Gweithwyr, 2 Medi 1946. Cyhoeddwyd y gwaith yn wreiddiol yn rhifyn 4 Medi 1946 o'r Oak Hill Press.
Casgliad: Ohio/ Private: Evan E. and Elizabeth F. Davis, Oak Hill;   Iaith: Saesneg; (32 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu