Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Jefferson
Cymanfa
Delaware
Canolfan Madog
cyflogau

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1833-1983Gomer's First 150 Years (Cyfrol I)
The Allen County Reporter, Rhif cyfrol XXIX, 1983, Rhif 2.
Trwy ganiatâd Pwyllgor Gwaith Cymdeithas Hanes Sir Allen, Ohio.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (51 Delwedd)
1849-1899Llyfr Ysgol Sabbothol Horeb, 1849-1899
Llyfr Ysgol Sabbothol Horeb yn cynnwys cofnod o benderfyniadau cyfarfodydd pwyllgor yr ysgol ynghyd ag adroddiad y Trysorydd.
Casgliad: Ohio/ Private: Evan E. and Elizabeth F. Davis, Oak Hill;   Iaith: Cymraeg; (16 Delwedd)
1857-1979
Casgliad Amgueddfa Gymreig Oak Hill, Ohio Mae casgliad Amgueddfa Oak Hill yn cynnwys llyfrau cofnodion eglwysi Methodistiaid Calfinaidd a Chynulleidfaol; cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Siloam; cofnodion Eglwys Nebo; llyfr cofnodion Cymanfa Gynulleidfaol Gymreig Deheubarth Ohio a llyfr cofnodion Cymdeithas Feiblaidd Gymreig Columbus, Ohio. Yn ogystal, ceir cyfrolau yn rhestri enwau’r rhai a fynychodd Ddychweliad Cwmni Ffwrnais Jefferson (1946); rhaglenni Eisteddfodau; casgliad o ffotograffau; toriad papur newydd o erthygl ar wladychwyr Cymreig yn Sir Jackson a thrwydded briodas John J. Davis a Mary B. Evans, Sir Scioto (1868). Ceir hefyd gasgliad o bapurau yn ymwneud â seremonïau plannu derwen goffaol yn Oak Hill, Ohio ac Aberaeron (1979).
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg;
28 eitem Dangos
1896William R. Evans, History of Welsh Settlements in Jackson and Gallia Counties, O., (Chatham, Ohio : 1989) [Cyfieithiad Saesneg]
Cyfrol yn olrhain hanes cymunedau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia. Cyhoeddwyd yn Gymraeg ym 1896 dan y teitl Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, O. Cyfieithwyd y gyfrol i'r Saesneg gan Phillips G. Davies ac fe'i golygwyd gan Lillian Thomas Brownfield.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (89 Delwedd)
1935Rhaglen Gymanfa Ganu Eglwys Gynulleidfaol Gymreig, Cincinnati (1935)
Rhaglen Ail Gymanfa Ganu Flynyddol Eglwys Gynulleidfaol Gymreig, Cincinnati, Sir Hamilton a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd 1935.
Casgliad: Ohio/ Madog ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (28 Delwedd)
1975-1982Rhaglenni Cymanfaoedd Canu (The Central Southeast Ohio Association of the United Church of Christ)
Rhaglenni'r Cymanfaoedd Canu a gynhaliwyd yn Amgueddfa Gymreig Oak Hill (1975 a 1981) ac yng Nghapel Tyn Rhos (1982).
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (12 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu