Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

mordaith
Canolfan Madog
Welsh Hills
Cincinnati
Moriah

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1840-1954The Saga of The Central South Welsh Congregational Association and Y Gymanfa, 1840-1954
Hanes capeli ardal Oak Hill a'r Gymanfa ynghyd â rhestr o weinidigion.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (25 Delwedd)
1841Grant tir David Jones, Sir Gallia (1841)
Grant tir a brynwyd gan David Jones o Sir Gallia, dyddiedig 25 Mehefin 1841.
Casgliad: Ohio/ Private: Jeanne Jones Jindra;   Iaith: Saesneg; (2 Delwedd)
1870Llawysgrifau Owen Prys, Aberystwyth
Llythyr gan John M. Jones, Saron, Welsh Hills, ger Newark, Sir Delaware.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Cymraeg; (4 Delwedd)
1881-1885Copi profeb o ewyllys Thomas Roberts o Sir Allen (1885) a llythyr wedi'i gyfeirio at William W. Roberts [ei fab] yn Gomer, Sir Allen (1881)
Copi profeb o ewyllys a thestament olaf y diweddar Thomas Roberts o Sir Allen, dyddiedig 24 Awst 1885. Gwnaethpwyd yr ewyllys wreiddiol ar 22 Tachwedd 1878 a chodisil dyddiedig 21 Gorffennaf 1882. Ceir hefyd amlen a llythyr wedi’i gyfeirio at William W. Roberts yn Gomer, Sir Allen [mab Thomas Roberts], dyddiedig 28 Hydref 1881 yn mynegi cydymdeimlad yn dilyn marwolaeth ei wraig.
Casgliad: Ohio/ Private: Kay Studer;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (8 Delwedd)
1946Athrawon a disgyblion Ysgol Ffwrnais Jefferson a fynychodd Ddychweliad Cwmni Ffwrnais Jefferson (1946)
Rhestr o athrawon a disgyblion Ysgol Ffwrnais Jefferson a fynychodd Ddychweliad Cwmni Ffwrnais Jefferson yn Oak Hill, Ohio, 2 Medi 1946.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg; (9 Delwedd)
2002Ffotograff o feddfaen Thomas R. Owens o Sir Allen
Ffotograff o feddfaen Thomas R. Owens o Sir Allen a fu farw yn Rhagfyr 1864 o'i glwyfau a dderbyniodd ym Mrwydr Nashville yn ystod Rhyfel Cartref America.
Casgliad: Ohio/ Private: Joan Thomas; (2 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu