Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Moriah
ffermio
mordaith
Cincinnati
Llanbryn-mair

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1846-1887Llyfr Ysgol Sabbothol Horeb, 1846-1887
Llyfr Ysgol Sabbothol Horeb yn cynnwys rhestr o arolygwyr ag ysgrifenwyr yr ysgol ac enwau'r athrawon ynghyd ag ystadegau presenoldeb ysgol Horeb a'i changhennau eraill. Ceir hefyd cofnodion o gyfarfodydd yr athrawon gyda nodiadau ar y maes llafur.
Casgliad: Ohio/ Private: Evan E. and Elizabeth F. Davis, Oak Hill;   Iaith: Cymraeg; (84 Delwedd)
1849-1852Dau lythyr: llythyr gan Thomas Jones, Ironton, at John Thomas, Sir Gallia (1852); llythyr gan Elizabeth Jerman at ei phlant yn Cincinnati (1849).
Llungopi o ddau lythyr. Y cyntaf wrth Thomas Jones, Ironton, Sir Lawrence, dyddiedig 2 Medi 1852 at John Thomas yn Sir Gallia. Mae'n falch o glywed ar ôl i John dderbyn newyddion drwg, ei fod wedi penderfynu dychwelyd i Gymru yn dilyn cais wrth ei rieni. Mae'r ail lythyr oddi wrth Elizabeth Jerman dyddiedig 14 Mehefin 1849 at ei phlant yn Cincinnati yn eu hysbysu am farwolaeth eu tad yn Gallipolis, Sir Gallia ar ôl iddo adael Cincinnati. Mae hefyd wedi cynnwys nodyn at ei brawd ac ar ddiwedd y llythyr ceir nodyn ychwanegol gan David D. James.
Casgliad: Ohio/ Private: Evan E. and Elizabeth F. Davis, Oak Hill;   Iaith: Cymraeg; (5 Delwedd)
1896William R. Evans, History of Welsh Settlements in Jackson and Gallia Counties, O., (Chatham, Ohio : 1989) [Cyfieithiad Saesneg]
Cyfrol yn olrhain hanes cymunedau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia. Cyhoeddwyd yn Gymraeg ym 1896 dan y teitl Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, O. Cyfieithwyd y gyfrol i'r Saesneg gan Phillips G. Davies ac fe'i golygwyd gan Lillian Thomas Brownfield.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (89 Delwedd)
1930Emynau a Thonau Gymanfa Ganu Cymdeithas Eisteddfod Ddeheuol Ohio (1930)
Llyfryn o hoff emynau a thonau Cymreig gyda geiriau Cymraeg a Saesneg i’w ddefnyddio yn y Gymanfa Ganu ar 26 Hydref 1930, yn Awditoriwm yr Eisteddfod, Jackson, Ohio, a gynhaliwyd dan nawdd Cymdeithas Eisteddfod Ddeheuol Ohio.
Casgliad: Ohio/ Private: Evan E. and Elizabeth F. Davis, Oak Hill;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (36 Delwedd)
1976Erthygl papur newydd yn dwyn y teitl 'Oak Hill, Ohio American Bicentennial 1776-1976' (1976)
Erthygl papur newydd yn dwyn y teitl Oak Hill, Ohio American Bicentennial 1776-1976 a gyhoeddwyd yn Journal Herald ar 1 Gorffennaf 1976. Cyhoeddwyd fel rhan o ddathliadau deucanmlwyddiant Oak Hill yn 1976, gyda lluniau yn dwyn atgofion o’r gorffennol.
Casgliad: Ohio/ Private: Marilyn Davis Payne;   Iaith: Saesneg; (1 Delwedd)
1983Rhaglen Cinio Dydd Gŵyl Dewi, Cincinnati (1983)
4ydd Cinio Cymdeithas Gymreig Cincinnati a'r cylch
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (4 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu