Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

ffermio
Tyn Rhos
Canolfan Madog
rheilfordd
Welsh Hills

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1864-1893Arysgrifau yn llyfrau o eiddo John Manuel, Bwlchyffridd, 1864-1893
Arysgrifau ym Meibl John Manuel a ddygwyd gydag ef pan ymfudodd o Gymru oddeutu 1875 yn cofnodi genedigaethau a marwolaethau teulu Manuel; arysgrif y tu mewn i lyfr emynau o eiddo John Manuel, Bwlchyffridd; ac arysgrif y tu mewn i Destament Newydd a gyflwynwyd i John Manuel ar long ym Mehefin 1873.
Casgliad: Ohio/ Private: Nina Redmon;   Iaith: Saesneg; (7 Delwedd)
1868-1887Llythyrau teulu Peat
Cyfres o dros 40 o lythyrau a anfonwyd gan Edward Peat o Lerpwl, Ebensburg a Gomer, Ohio, at ei frawd Dafydd Peat, Glan-llyn, Llanbryn-mair. Mae'r llawysgrif hefyd yn cynnwys llythyrau gan Ann ac Edward, ei blant, a llythyrau a anfonwyd o Ebensburg ac Iowa gan Morris Peat, ei frawd arall. Llythyrau Teulu Peat (Pigion) >>
Rhai cyfieithiadau Saesneg ar gael.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Cymraeg; (263 Delwedd)
1896William R. Evans, History of Welsh Settlements in Jackson and Gallia Counties, O., (Chatham, Ohio : 1989) [Cyfieithiad Saesneg]
Cyfrol yn olrhain hanes cymunedau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia. Cyhoeddwyd yn Gymraeg ym 1896 dan y teitl Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, O. Cyfieithwyd y gyfrol i'r Saesneg gan Phillips G. Davies ac fe'i golygwyd gan Lillian Thomas Brownfield.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (89 Delwedd)
1896Rhaglen Eisteddfod Lima (1896)
Cofraglen Swyddogol yr Ail Eisteddfod Fawreddog a gynhaliwyd yn Ninas Lima yn Nhŷ Opera Faurot, Lima, Ohio ar 1 Ionawr 1896.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (48 Delwedd)
1946Toriad papur newydd ar hanes Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Siloam [c. 1946]
Toriad papur newydd o erthygl yn dwyn y teitl History of 86-year-old Siloam Church gan J. Boyd Davis yn rhoi hanes yr achos a therfyn Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Siloam yn Nhrefgordd Perry, Sir Gallia, oddeutu 1946.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg; (1 Delwedd)
n.d.Nodiadau ar hanes teulu Thomas Watkins o Dolau, Llanerfyl, Sir Drefaldwyn
Nodiadau ar hanes teulu Thomas Watkins o Dolau, Llanerfyl, Sir Drefaldwyn a ymfudodd i America yn 1827 ac ymsefydlu yn Nhrefgordd Sugar Creek, Sir Allen yn 1833. Ef a dau Gymro arall oedd yr arloeswyr Cymreig cyntaf i ymgartrefu yn y rhan hon o Ohio, a enwyd yn ddiweddarach yn Gomer.
Casgliad: Ohio/ Private: Betty Watkins;   Iaith: Saesneg; (2 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu