Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

mordaith
Cincinnati
ffermio
Llanbryn-mair
Ezekiel Hughes

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1849-1911Papurau Mrs D. Davies, Aberystwyth
Amrywiaeth o lythyrau a anfonwyd o Ohio i Gymru rhwng 1849 ac 1911.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (37 Delwedd)
1853-1881Llyfr cofnodion Cymdeithas Feiblaidd Gymreig Columbus, Ohio, 1853-1881
Llyfr Cymdeithas Feiblaidd Gymreig Eglwys Bresbyteraidd Miami Avenue, Columbus, Ohio. Sefydlwyd Beibl Gymdeithas Gymreig Columbus a'r cylchoedd yng nghapel y Trefnyddion Calfinaidd yn Columbus, Sir Franklin yn 1853 ac yma ceir cofnodion cyfarfodydd a rhestrau o enwau'r aelodau / tanysgrifwyr a'u cyfraniadau.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (274 Delwedd)
1861-1977Cofrestr Eglwys Gynulleidfaol Gymreig, Lawrence St., Cincinnati (1861-1977)
Llyfr cofrestr Eglwys Gynulleidfaol Gymreig, Lawrence Street, Cincinnati, Ohio yn nodi bedyddiadau, marwolaethau, ac enwau'r bugeiliaid, gyda rhaglenni; pamffledi; torion papur newydd; ac adroddiadau yn ymwneud â bywyd yr Eglwys wedi'u gludo.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (122 Delwedd)
1880-1888Cofrestr bedyddiadau yn Nhrefgordd Sugar Creek, Sir Allen, 1880-1888
Cofrestr bedyddiadau yn Nhrefgordd Sugar Creek, Sir Allen yn nodi enwau'r plant a'u rhieni. Ceir nifer o ardal Leatherwood a Gomer.
Casgliad: Ohio/ Gomer ;   Iaith: Cymraeg; (19 Delwedd)
1926-1967Llyfr cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Tyn Rhos, 1926-1967
Llyfr cofnodion yr Ysgrifennydd Eglwys Gynulleidfaol Gymreig Tyn Rhos gyda rhestr o'r aelodau, cofnodion cyfarfodydd, adysgrif o weithredoedd a chyfrifon ariannol.
Casgliad: Ohio/ Oak Hill ;   Iaith: Saesneg; (122 Delwedd)
1950Dan T. Davis (crynhowyd a gol.), 'Us' Davises [1950]
Llyfryn a olygwyd gan Dan T. Davis sy’n olrhain hanes ei deulu o 1950 yn ôl i’r ddeunawfed ganrif pan oeddent yn preswylio yn Sir Aberteifi. Ymfudodd ei rieni a’i deidiau a'i neiniau i Ohio yn 1847.
Casgliad: Ohio/ Private: Marilyn Davis Payne;   Iaith: Saesneg; (39 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu