Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Llanbryn-mair
Jefferson
cyflogau
mordaith
ffermio

Hafan > Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio

Llyfrgell DdigidolMae'r adran hon yn cynnig mynediad at yr holl ddeunyddiau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio. Mae detholiad o glipiau sain a fideo ar gael hefyd. Sain a fideo >>


Ar hyn o bryd mae'r Llyfrgell Ddigidol yn cynnwys 11517 delwedd o 210 eitem.
Chwilio am:
Union eiriau'n unig

Casgliad:
Sir:

Math o ddeunydd: 
Dyddiad:

Trefnu yn ôl: 

Dyma sawl eitem a ddewiswyd o'r Llyfrgell ar hap.

Dangos pob eitem

1803-1900Cofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run (2)
Cofrestr/Llyfr Cofnodion Eglwys Gynulleidfaol Paddy's Run, Sir Butler (Rhan 2)

Trwy ganiatâd Prifysgol Miami, Ohio. [Casgliadau Arbennig Walter Havighurst. Llyfrgelloedd Prifysgol Miami, Oxford, Ohio.]
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg; (184 Delwedd)
1840-1883CMA (Calvinistic Methodist Archives) Llythyrau teulu Prys
18 llythyr a anfonwyd gan aelodau o deulu'r Brees a'r Prys o America rhwng 1840 ac 1883. Yn eu plith ceir llythyrau o brifddinas Columbus, Granville a Newark, Sir Licking a Radnor, Sir Delaware.
Casgliad: LLGC ;   Iaith: Saesneg+Cymraeg; (71 Delwedd)
1864-1865Tri llythyr wedi'u hanfon gan Thomas H. Jones (1864 a 1865)
Tri llythyr oddi wrth Thomas H. Jones o Decatur, Georgia, 18 Medi 1864; Goldsboro, Gogledd Carolina, 9 Ebrill 1865; a Raleigh, Gogledd Carolina, 30 Ebrill 1865. Maent wedi'u cyfeirio at ei chwaer, Anne. Mae'r cyntaf yn rhoi cyngor i'w chwaer ar foesoldeb os yw'n bwriadu mynd i Covington neu Cincinnati, ysgrifennwyd y ddau lythyr arall pan oedd yn y fyddin: mae'r fintai yn bwriadu gorymdeithio o'r ardal ac mae'n bosib na fedr gyfathrebu am wythnosau, ac mae'r newyddion am farwolaeth Lincoln wedi effeithio arno.
Casgliad: Ohio/ Gomer ;   Iaith: Cymraeg; (10 Delwedd)
1918Tystysgif Dinasyddio Rowland Lewis o Columbia, Talaith De Carolina (1918)
Llungopi o Dystysgrif Dinasyddio Rowland Lewis o Columbia yn Nhalaith De Carolina, dyddiedig 9 Tachwedd 1918. Ei wraig oedd Lizzie Lewis (Jones gynt) o Gomer, Sir Allen, Ohio.
Casgliad: Ohio/ Private: Carla Lewis Olds;   Iaith: Saesneg; (2 Delwedd)
1939Florence Forsythe Evans, The Eisteddfod (Session): a study of the traditional Welsh folk festival competition in the fine arts (Thesis Master of Music, Yr Ysgol Gerddoriaeth Americanaidd, Chicago, Illinois, 1939)
WOP7
Casgliad: Ohio/ Madog ;   Iaith: Saesneg; (144 Delwedd)
1946Ffotograff o D. Merrill Davis
Ffotograff du a gwyn o D. Merrill Davis (chwith) yn ystod darllediad radio o raglen arbennig WLW a ddarlledwyd rhwng Jackson, Ohio a Chilcennin, Sir Aberteifi ar 26 Ionawr 1946. Fel swyddog yn ysgol Jackson, cyfarwyddodd ef y côr ar gyfer y rhaglen hon o gerddoriaeth Gymreig ar orsaf WLW.
Casgliad: Ohio/ Private: Marilyn Davis Payne; (1 Delwedd)

Dangos pob eitem
Gweinyddu