Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

brics
ffermio
Cincinnati
mordaith
rheilfordd

Hafan > Dysgu

Dysgu


Mae'r adran hon yn cynnwys straeon digidol ac ymarferion rhyngweithiol ar 5 thema. Os nad wyt ti'n gallu chwarae'r straeon, dylet ti lwytho 'Flash Player'. Gelli di weld isdeitlau'r straeon trwy glicio ar yr eicon ar waelod dde'r chwaraewr.


Bywyd yng Nghymru


Bwthyn yng Nghymru
Sut le oedd Cymru?
Cyflwr Cymru - gwybodaeth am ba fath o wlad oedd Cymru yn y cyfnod hwn, a sut wnaeth hi newid yn ystod y 19eg ganrif
Pwy wnaeth ymfudo o Gymru?
Ardaloedd arbennig - dysgwch fwy am sut a pham yr ymfudodd llawer o bobl o rai ardaloedd
Pam bod ymfudo o Gymru?
Codi pac - mae'n rhaid bod rhesymau da gan y Cymry dros ymfudo i America, ac mae'r stori hon yn esbonio rhai o'r rhesymau hynny


Ymfudo


Llong mewn storm
Gadael Cymru
Paratoi cyn mynd - dysgwch sut oedd mynd ati i baratoi ar gyfer y daith hir a thrafferthus o Gymru i America
Y fordaith
Ar y môr - cyfle i ddysgu sut brofiad oedd croesi môr yr Iwerydd a sut oedd yr amodau ar fwrdd llong
Pen y daith
Rhagor o deithio - astudiwch hanes yr arloeswyr yn teithio mewn wagenni a llywio cychod fflat i lawr afon Ohio


Ymgartrefu


Caban Edward a Margaret Bebb
Yr arloeswyr
Torri tir newydd - dysgwch sut y llwyddodd ymfudwyr o Gymru i sefydlu cymunedau newydd yn y dalaith
Prynu tir
Bywyd yn Ohio - cyfle i weld sut aeth y Cymry ati i brynu tir a dechrau ffermio
Diwydiant
Byd busnes - astudiwch hanes y Cymry a fentrodd i fyd busnes yn ne ddwyrain Ohio


Crefydd a Diwylliant


Capel Horeb

Addoli
Codi capeli - y capel oedd canolbwynt y gymuned Gymreig ym mhob man a dyma gyfle i ddysgu mwy am arferion crefyddol y Cymry

Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod
Cymanfaoedd ac eisteddfodau - cyfle i weld sut y ceisiwyd diogelu a hyrwyddo diwylliant Cymreig yn Ohio

Cymry Ohio

Arwydd Amgueddfa Gomer


Cymry Ohio
Traddodiadau'r unfed ganrif ar hugain - dysgwch sut maen nhw'n cynnal a hybu diwylliant Cymreig yn Ohio heddiw
Mwy o wybodaeth am gefndir y cyfnod >>


Gweinyddu