Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Delaware
Venedocia
Oak Hill
Moriah
rheilfordd

Pantyclochydd, Llanwenog (1895)Plac coffa, Cae'r Sgwâr, Aberaeron


Am resymau technegol, ni fydd y fersiwn digidol o The Cambrian ar gael o fis Ionawr 2019 ymlaen. Rydym yn gweithio i adfer mynediad digidol iddo trwy wefan Cylchgronau Cymru. Os yw'r datblygiad hwn yn amharu ar eich defnydd o'r Cambrian, byddem yn eich annog i gysylltu â ni i weld a allwn eich cynorthwyo.Nod Project Cymru-Ohio yw digido a dehongli deunyddiau o blith casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy'n ymwneud â hanes y Cymry yn Ohio a'u cyflwyno i gynulleidfaoedd ar draws y byd trwy gyfrwng y wefan hon.

Mae'r wefan hon yn arddangos:
• dros 10,000 o ddelweddau o archifau a llawysgrifau, deunydd print, ffotograffau a mapiau
• cynnwys cylchgrawn The Cambrian (1880-1919)
• adrannau sy'n cyflwyno hanes a phrofiadau'r Cymry a ymfudodd i'r dalaith yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae'r wefan unigryw hon yn adnodd gwerthfawr tu hwnt i unrhyw un sy'n ymddiddori yn hanes a diwylliant Cymry America gan gynnwys ymchwilwyr, haneswyr, olrheinwyr achau, myfyrwyr a dysgwyr gydol oes. Ar yr un pryd mae hi'n dathlu ac yn cryfhau'r cysylltiadau sy'n bodoli rhwng Cymru, Ohio ac America.

Derbyniwyd nawdd sylweddol gan Evan ac Elizabeth Davis, Oak Hill, Ohio, i gynorthwyo'r Llyfrgell Gendlaethol i gynnal Project Cymru-Ohio. Derbyniodd y Llyfrgell nawdd pellach ganddynt i ehangu'r wefan hon. Mwy o fanylion >>

Dogfen y Dydd

Isaac Smucker,Isaac Smucker,
History of the Welsh settlements in Licking County, Ohio

mwy >>
Pigion
Cofrestr a Llyfr Cofnodion Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning:Cofrestr a Llyfr Cofnodion Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning:
Lluniwyd yn ystod aduniad blynyddol Cymdeithas yr Arloeswyr Cymreig (1898-1922) mwy >>
<i>Yr American,</i> gan y Parch. B W ChidlawYr American, gan y Parch. B W Chidlaw
Llawlyfr i Gymry a oedd yn bwriadu ymfudo i Ohio a gyhoeddwyd yn 1839 mwy >>
NLW 14111D: Llythyrau Edward PeatNLW 14111D: Llythyrau Edward Peat
Llythyrau’n cynnwys cyfoeth o wybodaeth am fywyd Cymreig Gomer, yng ngogledd orllewin Ohio (1868–1883) mwy >>
Gweinyddu