Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

mordaith
rheilfordd
cyflogau
Cymanfa
Delaware

Eglwys Moriah, Sir JacksonCommercial Inn, Cilcennin

Nod Project Cymru-Ohio yw digido a dehongli deunyddiau o blith casgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru sy'n ymwneud â hanes y Cymry yn Ohio a'u cyflwyno i gynulleidfaoedd ar draws y byd trwy gyfrwng y wefan hon.

Mae'r wefan hon yn arddangos:
• dros 10,000 o ddelweddau o archifau a llawysgrifau, deunydd print, ffotograffau a mapiau
• cynnwys cylchgrawn The Cambrian (1880-1919)
• adrannau sy'n cyflwyno hanes a phrofiadau'r Cymry a ymfudodd i'r dalaith yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Mae'r wefan unigryw hon yn adnodd gwerthfawr tu hwnt i unrhyw un sy'n ymddiddori yn hanes a diwylliant Cymry America gan gynnwys ymchwilwyr, haneswyr, olrheinwyr achau, myfyrwyr a dysgwyr gydol oes. Ar yr un pryd mae hi'n dathlu ac yn cryfhau'r cysylltiadau sy'n bodoli rhwng Cymru, Ohio ac America.

Derbyniwyd nawdd sylweddol gan Evan ac Elizabeth Davis, Oak Hill, Ohio, i gynorthwyo'r Llyfrgell Gendlaethol i gynnal Project Cymru-Ohio. Derbyniodd y Llyfrgell nawdd pellach ganddynt i ehangu'r wefan hon. Mwy o fanylion >>

Dogfen y Dydd

Edward Jones,Edward Jones,
Y Teithiwr Americanaidd, neu, Gyfarwyddyd i symudwyr o Gymru i'r America mwy >>
Pigion
Cofrestr a Llyfr Cofnodion Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning:Cofrestr a Llyfr Cofnodion Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning:
Lluniwyd yn ystod aduniad blynyddol Cymdeithas yr Arloeswyr Cymreig (1898-1922) mwy >>
<i>Yr American,</i> gan y Parch. B W ChidlawYr American, gan y Parch. B W Chidlaw
Llawlyfr i Gymry a oedd yn bwriadu ymfudo i Ohio a gyhoeddwyd yn 1839 mwy >>
NLW 14111D: Llythyrau Edward PeatNLW 14111D: Llythyrau Edward Peat
Llythyrau’n cynnwys cyfoeth o wybodaeth am fywyd Cymreig Gomer, yng ngogledd orllewin Ohio (1868–1883) mwy >>
Gweinyddu