Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

rheilfordd
Paddy's Run
mordaith
Moriah
Tyn Rhos

Hafan > Pigion > NLW 9521A - llyfr nodiadau R. D. Thomas

NLW 9521A: Llyfr Nodiadau R. D. Thomas ('Iorthryn Gwynedd')


NLW 9521A: America: neu Amrywiaeth o Nodiadau am yr Unol Daleithiau; Buddiol i Ymfudwyr. Gan Iorthryn Gwynedd. Ysgrifennwyd ganddo ar ei Deithiau yn Efrog, Ohio, a Pennsylvania o Mai 1851 hyd Mai 1852.


NLW 9521A

Lluniwyd y gyfrol fach hon ym 1851 gan R. D. Thomas ('Iorthryn Gwynedd'), pan aeth ar daith i godi arian yn yr Unol Daleithiau er mwyn talu dyledion ei gapeli. Ymwelodd â nifer o gymunedau Cymreig yn nhalaith Ohio a chofnododd sylwadau amrywiol mewn llyfr nodiadau.

Disgrifiodd gymuned Sugar Creek, Sir Allen, Paddy's Run, Newark, Sir Licking a Columbus er enghraifft a cheir nodiadau ar daleithiau a dinasoedd eraill, megis Iowa a Kentucky, Pittsburgh, Ebensburgh, Philadelphia ac Efrog Newydd. Nododd enwau'r Cymry y bu'n ymweld â nhw wrth deithio o un gymuned i'r llall ond gofalodd gynnwys un rhestr hir o enwau'r "Cymry o'r henwlad" ar ddiwedd y llyfr hefyd.


Un o nodweddion mwyaf diddorol y llyfr nodiadau yw'r mapiau a dynnwyd â llaw sydd ynddo, megis:


Sir Allen, Ohio


Paddy's Run, Ohio


Philadelphia


Pittsburgh


Efrog Newydd

At hyn, ceir mapiau o:
Talmadge, Sir Summit, Ohio; Ebensburgh, Pennsylvania ac Utica, Efrog Newydd.

Mae'r llyfr nodiadau hefyd yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol i ddarpar-ymfudwyr ynglŷn â chyflogau, y lleoedd gorau i brynu "tir congress" a manteision dysgu crefft yn yr Unol Daleithiau.

Nodir yng Nghatalog Amgueddfa Gymreig Oak Hill, bod cyfieithiad Saesneg o'r llyfr nodiadau yng nghasgliadau'r Amgueddfa. Derbyniodd David E. Morgan gopi gan Yr Athro Claire Taylor, Prifysgol Cymru Aberystwyth, ym 1973 ac fe'i cyflwynodd i'r Amgueddfa.


NLW 9521A: Cynnwys

Tudalen gynnwys (Cymraeg) >>

Amaethyddiaeth yn Newark, Ohio (Cymraeg) >>

Mesurau - Yr Hen Wlad - America (Cymraeg) >>
Prisiau - Cyflogau (Cymraeg) >>

Columbus, Ohio. Prisiau &c (Cymraeg) >>

Rail Roads - Sandusky & Newark &c (Cymraeg) >>
Rail Roads - Alabany & Buffalo (Cymraeg) >>

Hotels. Syracuse. Cleveland (Cymraeg) >>
Money - American & Mexican & Spanish (Saesneg) >>
Banks. Exchange &c (Saesneg) >>

Allen Co., Ohio - Cambria (Cymraeg) >>
Allen Co., Ohio - Lima (Cymraeg) >>
Taith o Lima i Cincinnati (Cymraeg) >>
Allen Co., Nodiadau ychwanegol (Cymraeg) >>

Paddy's Run
Paddy's Run. Nodidadau ar y lle (Cymraeg) >>

Railroad. Cin: Hamilton & Dayton (Cymraeg) >>
Railroad gwahanol yn Ohio (Cymraeg) >>


Englynion. Mr Bebb, Browntownship, Ohio (Cymraeg) >>
Y Bardd - Gordon Jones, Paddy's Run (Cymraeg) >>
Gwilym Fardd. Ei feddargraff (Cymraeg) >>
(?) Henry Williams (Cymraeg) >>

Arian America. Foreign Exchange. (Cymraeg) >>

Wisconsin - Sylwadau G. Howel, Newark (Cymraeg) >>

Radnor - Y fynwent (Cymraeg) >>
Radnor - Ofergoeliaeth - Y wialen (Cymraeg) >>

Wrexham Tyddyn Mr Whiters &c (Saesneg) >>

Iowa - Nodiadau ar (Cymraeg) >>

Ymfudiaeth - nifer yr Ymfudwyr i N. Y. ym 1851 (Saesneg) >>

Y gauaf 1851 yn America. Oerder mawr (Saesneg) >>

Josiah Brynmair. Ei Anerchiad i Iorthryn (Cymraeg) >>
Ymfudwyr (1851)

Oregon - Hyfforddiadau (Cymraeg) >>

Tir Congress: Pa le i'w gael? (Cymraeg) >>

Kentucky: Nodiadau ar (Cymraeg) >>

Cincinnati: Nodiadau ar y Cymry (Cymraeg) >>

Banks exploded (Saesneg) >>

Mawlgerdd Ddirwestol (Cymraeg) >>

Talmadge, Ohio. Y Cymry (Cymraeg) >>

Wrexham: Tyddyn Whiters (Cymraeg) >>

Y Guy Mannering: Y cyd-deithwyr (Cymraeg) >>
(sef enwau cyd-deithwyr Iorthryn Gwynedd ar daith o Lerpwl i
Efrog Newydd ym 1851 ar fwrdd y Guy Mannering)

Crefft - Manteision i ddysgu crefft yn America (Cymraeg) >>

Post Office - Treasury - Imports & Expts - Cotton Mills Newspapers, Publications - Yn America (Saesneg) >>

Afon Ohio: Taith o Cincinnati i Pittsburgh (Cymraeg) >>
Pittsburgh, Pa. Nodiadau (Cymraeg) >>

Cywydd Iorwerth (Cymraeg) >>
Darluniad Iorwerth o Iorthryn Gwynedd (Cymraeg) >>

Pittsburgh: Brâsddarlun o (Cymraeg) >>
Taith o Pittsburgh i -Ebens - Yr Alleghany (Cymraeg) >>
Ebensburgh - Brâsddarlun o (Cymraeg) >>
Ebensburgh - Nodiadau (Cymraeg) >>

Barddoniaeth. Curig. Bardd Maldwyn (Cymraeg) >>
Barddoniaeth Cryddion Ebensburgh (Cymraeg) >>

Taith o Ebens i Philadelphia (Cymraeg) >>
Philadelphia: Brâsddarlun. Nodiadau (Cymraeg) >>
Pennsylvania - Y gweithiau glo - sef Phoenixville - Pottsville, Minersville &c (Cymraeg) >>

Oneida Co. N. Y. Mr Wm Williams (Cymraeg) >>
Yr Hen Fynegai i'r Bibl. Phila Abel Morgan (Cymraeg) >>

Oneida. N. Y. Ailymweliad â (Cymraeg) >>
Lewis Co. N. Y. Turin, Tuckhill (Cymraeg) >>

Utica
Utica - Waterville (Cymraeg) >>
Taith olaf o Utica i New York (Cymraeg) >>
Uttica - Brâsddarlun o (Cymraeg) >>
New York - Brâsddarlun o (Cymraeg) >>
New York - Nodiadau ar (Cymraeg) >>

Ebensburgh Pa. Y mynwentau (Cymraeg) >>

Pwy welais o'r Hen Wlad? (Cymraeg) >>
Yn Turin a Tuckhill (Cymraeg) >>
Yn Uttica (Cymraeg) >>
Yn New York - Oriskany - Rome (Cymraeg) >>
Yn Ffloyd: Holland Patent (Cymraeg) >>
Yn Bethania - Deerfield. Paris Hill. Waterville (Cymraeg) >>
Yn Stuben, Penymynydd, Remsen, Bethel (Cymraeg) >>
Yn Dinas New York (Cymraeg) >>
Yn Philadelphia (Saesneg) >>
Yn Philadelphia eto (Saesneg) >>
Yn Philadelphia eto (Saesneg) >>
Yn Ebensburg, Pa (Cymraeg) >>
Yn Pittsburgh (Cymraeg) >>
Yn Pottsville, Minersville &c (Cymraeg) >>
Yn Ohio: Youngstown, Palmyra, Talmadge,
Newark a Granville (Cymraeg) >>
Rynoldsburgh, Delaware, Troedrhiwdalar,
Radnor, Columbus (Cymraeg) >>

Taith fwriadol i Pittston Ferry, Carbondale &c (Cymraeg) >>

Wisconsin - Nodiadau ychwanegol (Cymraeg) >>

Iowa, Illinois, Michigan, Minesota &c (Cymraeg) >>

Priodas yn Philadelphia (Saesneg) >>

Certificate (Saesneg) >>

Europe yn 1852. Nodiadau (Saesneg) >>

Kossuth (Saesneg) >>

Barddonaieth - Y ddyled wedi ei thalu! (Cymraeg) >>
Englynion John R. Jones (Cymraeg) >>
Englynion . Amrywiaeth (Cymraeg) >>

Y Parch. Josiah Hughes (Cymraeg) >>

Gweinyddu