Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Cymanfa
Ezekiel Hughes
Jefferson
ffermio
Paddy's Run

Hafan > Pigion > NLW 21577E a 21578E

Cofrestr a Llyfr Cofnodion Cymdeithas Arloeswyr Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning, Ohio


NLW 21578E: Cofrestr Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning a'u disgynyddion (1898-1922)Mae'r Gofrestr hon yn gloddfa o wybodaeth i unrhyw un sy'n ymchwilio i hanes y Cymry yn Ohio ac yn enwedig y Cymry hynny a ymgartrefodd yng ngogledd ddwyrain y dalaith, yn siroedd Trumbull a Mahoning.

Roedd hi ar gael yn ystod aduniad blynyddol "Cymdeithas yr Hen Ardalwyr" fel bod yr ymfudwyr Cymreig a oedd wedi tyrru ynghyd yn gallu cofnodi eu manylion ynddi.

Fe'u llenwyd gan dros 4000 o ŵyr, gwragedd a phlant - yr ieuengaf yn flwydd a'r hynaf yn 98 - a dengys y cofnodion bod yma arloeswyr Cymreig o bob cwr o'r henwlad ac o bob haen o gymdeithas.


Mae'r gyfrol yn cynnwys bron i 150 o dudalennau a rannwyd yn saith colofn fel a ganlyn:
Name - Enw;Home in Wales - Cartref yng Nghymru;
Residence - Trigfan;Occupation - Galwedigaeth;
Age - Oedran;Remarks - Nodiadau;
Emigrated to U.S. - Ymfudo i'r U.D.
Cofrestr Arloeswyr Cymreig Dyffryn MahoningCyflwynwyd y Gofrestr fel rhodd i Gymdeithas Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning gan J Howard Edwards, Youngstown, ym mis Awst 1898.

Cliciwch yma i bori drwy'r Gofrestr >>

NLW 21577E: Llyfr Cofnodol Cymdeithas Pioneers Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning, Ohio (1895-1905)Pwrpas Cymdeithas Arloeswyr Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning oedd:
"Cynal cyfarfod blynyddol er budd meddyliol ei haelodau ac i roddi mantais iddynt adnewyddu hen adnabyddiaeth, adgoffahau hen gyfeillion, ac i gadw yn fyw drwy ymddiddan ac araeth hanes hen ardaloedd y dyffryn."
Mae'r gyfrol yn cynnwys:
cyfansoddiad a rheolau'r gymdeithas (Cymraeg);
rhestr o'r aelodau;
• cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd dros gyfnod o ddeng mlynedd;
• toriadau papur newydd yn disgrifio'r aduniadau blynyddol.

Roedd aduniadau blynyddol Cymdeithas yr Arloeswyr Cymreig yn boblogaidd tu hwnt. Ym 1896 er enghraifft, amcangyfrifwyd bod 5,000 o ardal Mineral Ridge, Warren, Niles, Girard a Hubbard wedi dod ynghyd i'r aduniad yn Youngstown:
"- pum mil o Gymry glan, trwsiadus, boneddigaidd a serchog, yn cynrychioli bron ganrif gyfan o ddyddiau, yn siarad Cymraeg, yn cydfwynhau gweldd Gymreig, yn cydganu hen donau Cymreig ..."
Cynyddai'r nifer o flwyddyn i flwyddyn ac yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd yn The Youngstown Daily Vindicator amcangyfrifwyd bod 23,000 wedi mynychu'r picnic a gynhaliwyd yn Avon Park yn 1903.

Cynnwys


Cofnodion 6 Ebrill 1895 (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd (Y Drych): 'Pioneers Cymreig Ohio: Rhai O Honynt, Perthynol i Siroedd Mahoning a Trumbull ...' (Cymraeg) >>

Cofnodion 6 Gorffennaf 1895 (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd: 'Palmyra, Portage Co., O.: Marwolaeth yr Hen Gymro Parchus, Thomas Savage - Angladd Mawr.' (Cymraeg) >>

Cofnodion 3 Awst 1895 (Cymraeg) >>

Cofnodion 7 Medi 1895 a chofnodion 4 Hydref 1895 (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd: 'Sefydlwyr Cyntaf Siroedd Mahoning a Trumbull, O.,: Eu Cyfarfod Blynyddol Dyddorol yn Church Hill, Hydref 4, 1895.' (Cymraeg) >>

Cofnodion 28 Tachwedd 1895 (Cymraeg) >>

Cofnodion 25 Mehefin 1896 (Cymraeg) >>

'Cyfansoddiad a Rheolau Cymdeithas Hen Sefydlwyr Siroedd Trumbull a Mahoning, Ohio.' (Cymraeg) >>

Cofnodion 24 Gorffennaf 1896 (Cymraeg) >>

Cofnodion 18 Awst 1896 (Cymraeg) >>


Toriad papur newydd (Youngstown Telegram): 'Welsh Pioneers: Held a Great Reunion at the Fair Ground.' (Saesneg) >>Toriad papur newydd: 'Cymry'r Western Reserve, O.: Ad-uniad yn Hen Sefydlwyr Cymreig yn Youngstown - Hen Adgofion Melus.' (Cymraeg) >>

Cofnodion 25 Awst 1896 (Cymraeg) >>

Cofnodion 11 Mehefin 1897 (Cymraeg) >>

Cofnodion 5 Gorffennaf 1897 (Cymraeg) >>

Cofnodion 16 Gorffennaf 1897 a llythyr o Squaw Creek Park (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd: 'The Reunion at Squaw Creek Park a Grand Success.' (Saesneg) >>


2 doriad papur newydd (1897):
Yr Hen Amser Gynt: Aduniad Hen Ardalwyr y Wester Reserve, Ohio - 10,000 o Bobl yn Bresennol.' (Cymraeg) >>
'Joshua Davies, Crab Creek, O.: Hanes Marwolaeth ac Angladd yr Henafgwr Parchus.' (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd (Cymraeg) >>

Cofnodion 25 Tachwedd 1897 (Cymraeg) >>

Cofnodion 10 Mehefin 1898 (Cymraeg) >>

Cofnodion 4 Gorffennaf 1898 (Cymraeg) >>

Cofnodion 16 Awst 1898 (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd: 'Thousands Attended: The Welsh Pioneer Reunion Held at Squaw Creek Park.' (Saesneg) >>


2 doriad papur newydd:
'Y Ddwy Ochr O'r Western Reserve: Aduniad Hen Sefydlwyr Cymreig y Cylchoedd.' (Cymraeg) >>
'Ochr Dywyll y Picnic: Pethau Anweddus a Llygredig yn Nghyfarfod Blynyddol Hen Sefydlwyr Cymreig Dyffryn Mahoning, Ohio.' (Cymraeg) >>

Cofnodion 27 Medi (1898?) (Cymraeg) >>

Cofnodion 4 Gorffennaf 1899 (Cymraeg) >>

Cofnodion 1 Awst 1899 (Cymraeg) >>

Program of Sports (Saesneg) >>

Public Entertainment at the Casino (Saesneg) >>

Toriad papur newydd: 'Happy Reunion: Annual Meeting of Welsh Pioneer Association - Squaw Creek Park the Scene of an Imense Gathering of People From Illinois, Indiana, Pennsylvania and Ohio' (Saesneg) >>

3 toriad papur newydd:
At Gymru'r Western Reserve' (Cymraeg) >>
'Aduniad Hen Ardalwyr y Western Reserve, Ohio' (Cymraeg) >>
'Penderfyniadau' (Cymraeg) >>

Cofnodion 19 Medi 1899 (Cymraeg) >>

Cofnodion 20 Mehefin 1900 (Cymraeg) >>

Cofnodion 27 Mehefin 1900 (Cymraeg) >>

Cofnodion 26 Gorffennaf (Cymraeg) >>

Rhaglen 'Welsh Pioneer Picnic of The Western Reserve' (1900) (Saesneg) >>

Taflen 'The Home Savings and Loans Company' (Saesneg) >>

Toriad papur newydd (Youngstown Telegram): 'Huge Success Was Reunion: Welsh Pioneers Thoroughly Enjoyed Their Outing Yesterday.' >>

Cofnodion 13 Medi 1900 (Cymraeg) >>

Cofnodion 29 Ionawr 1901 (Cymraeg) >>


Cofnodion 14 Mehefin 1901 (Cymraeg) >>

Cofnodion 12 Gorffennaf 1901 (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd: 'Aduniad Hen Ardalwyr y Western Reserve, Ohio.' (Cymraeg) >>


Rhaglen y dydd (15 Awst 1901): 'Welsh Pioneer Reunion of the Western Reserve At Squaw Creek Park.' (Saesneg) >>


Cofnodion 12 Medi 1901 (Cymraeg) >>

Cofnodion 13 Mehefin 1902 (Cymraeg) >>

Cofnodion 31 Gorffennaf 1902 (Cymraeg) >>

Cofnodion Mehefin 1903 (Cymraeg) >>

Cofnodion 11 Awst 1903 (Cymraeg) >>

2 doriad papur newydd (The Youngstown Daily Vindicator):
'Great Host Of People Attended Welsh Pioneer Reunion at Avon Park - Twenty Three Thousand Persons Estimated to Have Been Present - Splendid Program Was Put On.' (Saesneg) >>
'Pioneers Had Jolly Reunion - Great Gathering of Welsh People Was Held At Avon Park All Day Wednesday.' (Saesneg) >>

Cofnodion 27 Mai 1904 (Cymraeg) >>

Cofnodion 5 Awst 1904 (Cymraeg) >>

Toriad papur newydd (The Youngstown Daily Vindicator): 'Pioneers at Avon Park.' (Saesneg) >>

4 toriad papur newydd:
Soon To Be Incorporated: Necessary Papers Made Out For The Welsh Pioneers' Association of Western Reserve.' (Saesneg) >>
'Gwyl Adgofion' (Cymraeg) >>
'Teimlad Bardd Mewn Aduniad' (Cymraeg) >>
'Cymry y Taleithiau Unedig: Yr Hyn Ddywed Census 1900 Am Nifer y Cymry Genedigol yn y Dywysogaeth.' (Cymraeg) >>

Cofnodion 4 Medi 1904 (Cymraeg) >>


Toriad papur newydd (The Youngstown Daily Vindicator): 'Pioneers Banquet: Grey Haired Welshmen Gathered About the Festal Board.' (Saesneg) >>

Toriad papur newydd (The Youngstown Daily Vindicator, 23 Awst 1905): 'The Largest Attendance: The Welsh Pioneer Reunion of Western Reserve - A Grand Affair.' (Saesneg) >>

Toriad papur newydd: 'Will Be a Great Event: The Annual Reunion of Welsh Pioneers at Avon Park On Wednesday Will Bring Thousands.' (Saesneg) >>

'Cofres Haelodol' >>Gweinyddu