Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Jefferson
Cincinnati
rheilfordd
Moriah
brics

Hafan > Pigion

Pigion


Mae'r adran hon yn cyflwyno rhai o eitemau mwyaf nodedig y Llyfrgell Ddigidol.
NLW 14111D: Llythyrau Teulu Peat


Llythyrau'n cynnwys cyfoeth o wybodaeth am fywyd y Cymry yn ardal Gomer, yng ngogledd orllewin Ohio (1868-1883). Adysgrifau a chyfieithiadau ar gael.

Mwy >>Yr American, gan y Parch. B. W. Chidlaw


Llawlyfr i Gymry a oedd yn bwriadu ymfudo i Ohio a gyhoeddwyd yn 1839.

Mwy >>NLW 2600E: Llythyrau Humphrey a Sarah Roberts


Llythyrau yn disgrifio bywyd yn Sir Jackson a chyfeiriadau niferus at y Rhyfel Cartref (1856-1864). Adysgrifau a chyfieithiad ar gael.

Mwy >>NLW 9521A: Llyfr nodiadau Iorthryn Gwynedd


Nodiadau ar gymunedau Cymreig Ohio a thaleithiau eraill (1851-1852), gan R. D. Thomas. Adysgrifau a chyfieithiad ar gael.

Mwy >>Cofrestr a Llyfr Cofnodion Arloeswyr Cymreig Dyffryn Mahoning


Lluniwyd yn ystod aduniad blynyddol Cymdeithas yr Arloeswyr Cymreig (1898-1922). Adysgrifau a chyfieithiadau ar gael.

Mwy >>Papurau Acrefair


Llythyrau'n adrodd stori am farwolaeth drasig William a Hannah Morgan a hanes eu plant amddifad (1858). Adysgrifau a chyfieithiadau ar gael.

Mwy >>NLW 20995: Llythyrau Jack Edwards


136 llythyr yn disgrifio bywyd yn Cincinnati gan Jack Edwards, brodor o Aberystwyth, (1880-1887). Adysgrifau a chyfieithiadau ar gael.

Mwy >>Dyddiaduron Lewis Humphreys


Dau ddyddiadur (1859-1866 a 1866-1868) o eiddo Lewis Humphreys a ymfudodd o Sir Gaerfyrddin i America yn 1855.

Mwy >>

Gweinyddu