Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm

Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Cincinnati
Llanbryn-mair
Jefferson
Venedocia
Oak Hill

Hafan > Lleoedd

Lleoedd

Mae'r adran hon yn olrhain hanes rhai o gymunedau Cymreig Ohio o gyfnod sefydlu'r gymuned gyntaf yn Paddy's Run. Ymgartrefodd nifer fawr o Gymry mewn ardaloedd amaethyddol fel Radnor, Gomer a Newark a llifodd miloedd o Gardis i Siroedd Jackson a Gallia. Denwyd eraill i'r dinasoedd - Columbus, Cincinnati a Cleveland - ac wrth gwrs roedd gan ardaloedd diwydiannol megis Trumbull a Mahoning eu hapêl arbennig hefyd. Erbyn dechrau'r ugeinfed ganrif, credir bod dros 11,000 o Gymry wedi ymsefydlu yn nhalaith Ohio.

Mae'r llinell amser yn dangos pa bryd y sefydlwyd rhai o'r cymunedau Cymreig amlycaf.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y cymunedau trwy glicio ar siroedd y map:
Cliciwch ar sir i ddarllen mwy
Sir Cuyahoga Sir Trumbull Sir Portage Sir Mahoning Sir Van Wert Sir Allen Sir Delaware Sir Franklin Sir Licking Sir Washington Sir Butler Sir Meigs Sir Hamilton Sir Jackson Sir Gallia Sir Perry Sir Tuscarawas
Crëwyd y map hwn gan ddefnyddio elfennau o'r map sy'n ymddangos ar wefan Ohio Memory

Llyfryddiaeth gyffredinol: Talaith Ohio (gan gynnwys erthyglau ar wefan Cylchgronau Cymru)Deunydd Print
dogfen oB. W. Chidlaw, Yr American: yr hwn sydd yn cynnwys nodau ar daith o Ddyffryn Ohio i Gymru, golwg ar dalaeth Ohio, hanes sefydliadau Cymreig yn America, cyfarwyddiadau i ymofynwyr cyn y daith, ar y daith, ac yn y wlad (Llanfair, 1839)

Edward G. Hartmann, Americans From Wales (Trucksville, 2001)

dogfen oEdward Jones, Y Teithiwr Americanaidd neu, Gyfarwyddyd i symudwyr o Gymru i'r America : yn cynnwys enwau y lleoedd, dysgrifiad o wyneb y ddaiar, hinsawdd, cynnyrch, anifeiliaid, adeiladau, cyfleusderau, cyflogau, crefydd, &c. yn y taleithiau lle y preswylia y Cymry; hefyd, hyd y teithiau i'r gwahanol leoedd a chyfarwyddiadau ar hyd-ddynt (Aberystwyth, 1837)

Anne Kelly Knowles, Calvinists incorporated: Welsh immigrants on Ohio's industrial frontier (Chicago, 1997)

dogfen oR. D. Thomas, Hanes Cymry America (Utica, 1872).
Disgrifir talaith Ohio ym Mhennod 5


Henry Blackwell, 'Biographica et bibliographica', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rhif.3+4, Haf 1942, tt.175-180.

William Harvey Jones, 'Welsh Settlements in Ohio', (mewn tair rhan) The Cambrian, Cyfrol XXVII, Rhif 7 (Gorffennaf-Medi 1907), tt. 311-17; Rhif 8 (Gorffennaf-Medi 1907), tt. 344-50; Rhif 9 (Gorffennaf-Medi 1907), tt. 395-9.


Siroedd Unigol / Cymunedau Cymreig (yn nhrefn yr wyddor)Sir Allen: Gomer

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oGomer's First 150 Years (Vol. I), The Allen County Reporter, Rhif Cyfrol. XXIX, 1983, Rhif 2; Rhif Cyfrol XXIX, 1983, Rhif 3

dogfen oUnited Church of Christ, Gomer, Ohio: 150th Anniversary 1839 -1989

dogfen oNLW 14111D: Llythyrau Edward Peat a'i deulu

Angela Bennett, 'Josiah Brynmair', Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru, Cyf.2, rh.8 (1985/86), tt.248-249.

Y Parch. B. W. Chidlaw, 'The First Funeral in Gomer, O.', The Cambrian, Cyf. II, Rhif 6 (Tachwedd/Rhagfyr 1882), tt. 271-72.

W. Meirion Davies, 'Josiah Brynmair a'i Emynyddiaeth', Y Cenhadwr Americanaidd, Cyf. LVIII (1897), tt. 77-80.

Dienw, 'Reminiscences of the Welsh Settlement of Gomer and Vicinity, Allen Co., O.', The Cambrian, Cyf. III, Rhif 2 (Mawrth/Ebrill 1883), tt. 71-2.

T. H. J., 'Another Pioneer Gone', The Cambrian, Cyf. XIV, Rhif 3 (Mawrth 1894), t.96.

Josiah Jones, 'Beginning and Growth of the Welsh Congregational Church, Gomer, O.', The Cambrian, Cyfrol III, Rhif 4, tt. 183-5; Rhif 5, tt. 234-6.

Josiah Jones, 'The First Church in the Village of Gomer (Ohio)', The Cambrian, Cyf. XXVIII, Rhif 10 (Hydref 1908), tt. 439-44.

D. Densil Morgan, 'Y daith i fro Joseia', Barn 345 (1991), tt. 13-5.

R. Gwylfa Roberts, 'Josiah Brynmair - Emynydd Anfarwol', Y Dysgedydd (Awst 1914), tt. 363-73.

Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Gomer ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol am Sir Allen.
Sir Butler: Paddy's Run

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW Microfilm 401-02: Cofrestr / Llyfr Cofnodion Eglwys Annibynnol Gymreig Paddy's Run, Shandon, Ohio, 1803-1900 >>

Ceir nodiadau ar gymuned Paddy's Run yn:
dogfen oNLW 9521A: America: neu Amrywiaeth o Nodiadau am yr Unol Daleithiau; Buddiol i Ymfudwyr. Gan Iorthryn Gwynedd. Ysgrifennwyd ganddo ar ei Deithiau yn Efrog, Ohio a Pennsylvania, o Mai 1851 hyd Mai 1852

dogfen oNLW 13196D: J. M. Howel 8. Llythyrau at 'S.R.' yn cynnwys:
Llythyr dyddiedig 18 Tachwedd 1840 gan William Bebb o Hamilton (Saesneg);
Nodyn gan y Parch. Samuel Roberts yn sôn am griw o 30 yn gadael Llanbryn-mair am America ar ddiwedd llythyr dyddiedig 28 Chwefror 1848 gan y Parch. B. W. Chidlaw (Saesneg);
Llythyr dyddiedig 2 Gorffennaf 1841 gan y Parch. B. W. Chidlaw yn cofnodi marwolaeth ei wraig a marwolaethau eraill yn ardal Paddy's Run (Cymraeg; cyfieithiad Saesneg ar gael);
Llythyr dyddiedig 20 Medi 1841 gan y Parch. B. W. Chidlaw o Paddy's Run (Saesneg).


'Henry Blackwell, 'Biographica et bibliographica', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyf.2, rh.3+4, Haf 1942, t.177. Bywgraffiad William Bebb.

Y Parch. B. W. Chidlaw, 'Historical Sketch of Paddy's Run, Butler County, O', (mewn dwy ran), The Cambrian, Cyfrol I, Rhif 2 (Mawrth/Ebrill 1880), tt. 39-45; Rhif 3 (Mai/Mehefin 1880), tt. 77-86.

Y Parch. B. W. Chidlaw, 'The Welsh Pioneers in the Miami Valley', The Cambrian, Cyfrol IV, Rhif 9 (Medi 1884), tt. 248-251.

Y Parch. B. W. Chidlaw, 'Paddy's Run Congregational Church (Butler County, Ohio)', The Cambrian, Cyfrol II, Rhif 6 (Tachwedd/Rhagfyr 1882), tt. 265-268.

W. H. Irwin a'r Parch. S. D. Crothers, Centennial Historical Sketches of Greenfield and Vicinity, July 4, 1876 (Greenfield : Ohio, 1876). Mae'n cynnwys 'An Historical Sketch of Paddy's Run, Butler County, Ohio' gan y Parch. B. W. Chidlaw.

Ceir disgrifiad o gymuned Gymreig Paddy's Run yn:
William Harvey Jones, 'Welsh Settlements in Ohio', (mewn tair rhan) The Cambrian, Cyfrol XXVII, Rhif 7, tt. 311-17.

Clare Taylor, Paddy's Run: A Welsh Community in Ohio [Rhan o ddarlith a draddodwyd i Gymdeithas Hanes Coleg Prifysgol Abertawe, ddydd Mawrth, 6 Tachwedd, 1979] (Aberystwyth : yr awdur, 1979).

Clare Taylor, 'Paddy's Run: A Welsh Community in Ohio',Cylchgrawn Hanes Cymru, Cyf.11, rh.3 (Mehefin 1983), tt.302-316.

Stephen Riggs Williams, The Saga of the Paddy's Run (Oxford : Ohio, 1945)

Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Sir Butler ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.Sir Cuyahoga: Cleveland

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW 6426D: Llythyrau at deulu Thomas, Pantyclochydd, Llanwenog
Dau lythyr, dyddiedig 24 Gorffennaf a 25 Rhagfyr 1879, gan T. Evans, Cleveland at ei deulu ym mhlwyf Llanwenog.

Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Sir Cuyahoga ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.Sir Delaware

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW 16704E: Llythyr dyddiedig 17 Mehefin 1846 gan Gryffith Thomas, Delaware, at Thomas Evans, Llanfynydd (Cymraeg; cyfieithiad Saesneg ar gael)

dogfen oCMA 22300 - Llythyr dyddiedig 23 Ionawr 1864 gan Rowland Price, Radnor, Sir Delaware, at ei frodyr a'i chwaer (Cymraeg; cyfieithiad Saesneg ar gael)

dogfen oCMA 22301 - Llythyr dyddiedig 23 Rhagfyr 1865 gan Rowland Price, Radnor, Sir Delaware, at ei frodyr a'i chwiorydd (Cymraeg; cyfieithiad Saesneg ar gael)


Y Parch. B. W. Chidlaw, 'Radnor Township, Delaware Co., O.', The Cambrian, Cyfrol I, Rhif 5, tt. 173-181.

Ceir disgrifiad o gymuned Gymreig Radnor, Sir Delaware, yn:
William Harvey Jones, 'Welsh Settlements in Ohio', (mewn tair rhan) The Cambrian, Cyfrol XXVII, Rhif 8, tt. 344-50.

Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Sir Delaware ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.
Sir Franklin: Columbus

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oL. D. Davies, Some Facts with Reference to the Welsh of Columbus, Ohio, From its earliest times up to 1860 (Ysgrifennwyd gan L. D. Davies ar gyfer Eisteddfod Gŵyl Ddewi, 1910) (Saesneg) >>

The Welsh Singing Society of Columbus, Ohio
The Twelfth Annual Gymanfa Ganu (23 October 1960)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

The Welsh Singing Society of Columbus, Ohio
The 32nd Annual Gymanfa Ganu (19 October 1980)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

Gwledd Gŵyl Dewi Saint, Columbus, Ohio (26 Hydref 1983)
dogfen oRhaglen Saesneg >>


Rev. Daniel Jenkins Williams, The Welsh of Columbus, Ohio (Oshkosh, 1913)

Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Sir Franklin ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.Sir Hamilton: Cincinnati

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW 19331E: Llythyrau John a Hugh Pugh o Lerpwl, Cincinnati, Columbus a Portsmouth (1843 - 1852) (Cymraeg) >>

dogfen oNLW 20995: Llythyrau Jack Edwards, Cincinnati (1880 - 1887) (Saesneg a Chymraeg) >>

dogfen oThe Saga of The Welsh Congregational Church, Lawrence Street, Cincinnati, Ohio, 1840-1952 (Saesneg) >>


Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Sir Hamilton ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.
Siroedd Jackson a Gallia

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oEvan E. Davis, Industrial History, Oak Hill (Portsmouth, 1973)

dogfen oEvan E. Davis (gol.), Our Heritage: early history of Tyn Rhos Welsh Congregational Church and its neighborhood (1979)

dogfen oWilliam R. Evans, Hanes Sefydliadau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, O. (Utica, 1896). Cyfieithwyd gan Phillips G. Davies, History of Welsh Settlements in Jackson and Gallia Counties, O., golygwyd gan Lillian Thomas Brownfield.

dogfen oVirgil H. Evans, The Family Tree of John Jones (Tirbach), elder or Patriarch of the Welsh Settlement of Jackson and Gallia (Columbus, 1929)

dogfen oNLW 16704E: Llythyr dyddiedig 5 Mawrth 1851 gan Jenkin T. Jenkins, Centerville, at Daniel Jenkins, Gwaryfelin, Llangwyryfon, Ceredigion.

dogfen oNLW 11614E: Llythyr dyddiedig 20 Medi 1855 gan Martha James, Raccoon, Sir Gallia, at David Thomas, Felin Wern, Llanina (ger Llanarth), Ceredigion.

dogfen oNLW 23512E: Llythyrau Margaret Mostyn Jones. 7 llythyr a ysgrifennwyd yn Saesneg at ei theulu yn Llanasa, gogledd Cymru, tra'r oedd hi'n byw yn Oak Hill (1890-4).

Archif David Greenslade:
dogfen oY Parch. Vincent Jones, The Saga of The Central South Welsh Congregational Association and Y Gymanfa (1840 - 1954)

Nebo Congregational Church - 111 Years: The Ninety- Ninth Welsh Gymanfa of The Central South East Ohio Association of The United Church of Christ
Nebo (1971)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

The One Hundredth Anniversary of the Welsh Gymanfa: The Annual Conference
Tyn Rhos a Nebo (1972)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

The One Hundred Third Gymanfa: The Annual Conference
Welsh-American Heritage Museum, Oak Hill (1975)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

The One Hundred Ninth Gymanfa: The Annual Conference
Welsh-American Heritage Museum, Oak Hill (1981)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

The One Hundred Tenth Gymanfa: The Annual Conference
Tyn Rhos (1982)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

Oak Hill, Ohio - Now 1976 and Then 1876
dogfen oTaflen Saesneg a baratowyd gan Bwyllgor Deucanmlwyddiant Ardal Oak Hill >>

dogfen oTaflen Amgueddfa Gymreig Oak Hill (1972) (Saesneg) >>

dogfen oTaflen Amgueddfa Gymreig Oak Hill (1974) (Saesneg) >>

dogfen oTaflen Amgueddfa Gymreig Oak Hill (1981) (Saesneg) >>

"Gŵyl Dewi Sant Gwledd", Oak Hill (3 Mawrth 1980)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

"Gŵyl Dewi Sant Gwledd", Oak Hill (6 Mawrth 1982)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

"Gŵyl Dewi Sant Gwledd", Oak Hill (5 Chwefror 1983)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

dogfen oEisteddfod Program of the Jackson City Schools, Jackson, Ohio (1983) >>


Dienw, 'The Accidental Settlement of the Welsh in Gallia and Jackson Counties, O', The Cambrian, Cyfrol III, Rhif 3 (Mai/Mehefin 1883), tt. 129-131.

Dienw, 'The Welsh Settlements in Ohio - Gallia and Jackson', The Cambrian, Cyfrol VI, Rhif 2 (Chwefror 1886), tt. 46-49.

Dienw, 'Hewitt's Fork, Jackson Co., O', The Cambrian, Cyfrol I, Rhif 6 (1881), tt. 221-6.

Dienw, 'Horeb, Jackson County, Ohio. By a Fostered Son', The Cambrian, Cyfrol V, Rhif 2 (Chwefror 1885), tt. 45-51.

'Hwyl Eisteddfod yn Ohio', Y Ford Gron, Cyf.1, rh.2, Rhagfyr 1930, t.26.

A. V. Evans, 'A History of the First Welsh Settlers in Gallia and Jackson Counties, Ohio' (mewn dwy ran), The Cambrian, Cyfrol VIII, Rhif 11 (Tachwedd - Rhagfyr 1888), tt. 322-5; Rhif 12 (Tachwedd - Rhagfyr 1888), tt. 355-7.


Ben R. Evans, Memories of Tyn Rhos, Welsh Congregational Church, Gallia County, Ohio (1976). Cyhoeddwyd yn ddiweddarach yn Our Heritage: early history of Tyn Rhos Welsh Congregational Church and its neighborhood.

D. J. Evans, 'First Settlers in the Horeb Neighborhood (Jackson Co., Ohio)', The Cambrian, Cyfrol V, Rhif 2 (1885), t. 52.

J. W. Evans, 'The Founders of the Welsh Settlement in Gallia and Jackson Counties, Ohio', The Cambrian, Cyfrol III, Rhif 6 (Tachwedd/Rhagfyr 1883), tt. 286-287.

Y Parch E. I. Jones, 'The Early Welsh Churches of Jackson and Gallia Counties, Ohio' The Cambrian, Cyfrol XXIII, Rhif 2 (Chwefror 1903), tt. 53 - 60.

John Jones, 'Hanesiaeth Gartrefol: Sefydlfa Gymreig Swydd Gallia', Y Cenhadwr Americanaidd, Cyfrol VI, Rhif 68 (Awst 1845), tt. 246-7.

Ceir disgrifiad o gymuned Gymreig Siroedd Jackson/Gallia yn:
William Harvey Jones, 'Welsh Settlements in Ohio', (mewn tair rhan) The Cambrian, Cyfrol XXVII, Rhif 9, tt. 395-9 (Gorffennaf-Medi 1907).

Anne Kelly Knowles, Calvinists incorporated: Welsh immigrants on Ohio's industrial frontier (Chicago, 1997)

David A. Lloyd, 'The Moriah Calvinistic Methodist Church, Jackson County, Ohio', The Cambrian, Cyfrol IV, Rhif 4 (Ebrill 1884), tt. 108 - 111.

J. P. Morgans, Cofiant y Parch. Robert Williams, Moriah, Ohio: yr hwn a fu farw Medi 10fed, 1876; yn nghyda sylwadau coffadwriaethol am ei anwyl ferch Mrs. Mary Parry (Utica, 1883)

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalen Sir Jackson/Gallia >>

Ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau am Sir Gallia a Sir Jackson.
Sir Lawrence


J. L. Abrams, 'The Welsh People of Ironton, Lawrence Co., O.', The Cambrian, Cyfrol 1, Rhif 3 (Mai/Mehefin 1880), tt. 86-90.

Ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau am Sir Lawrence.

Sir Licking

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oCMA 22312 - Llythyr dyddiedig 12 Mawrth 1866 gan William H Breese, Newark, at ei ewythr (Saesneg, rhan olaf yn Gymraeg)

dogfen oCMA 22313 - Llythyr dyddiedig 30 Mai 1867 gan William H Breese, Granville, at ei ewythr, Mr Owen Prys, Aberystwyth (Saesneg)

dogfen oCMA 4 (B) 22331 - Llythyr dyddiedig 4 Chwefror 1870 gan John M. Jones, Saron, Welsh Hills, Newark, at gyfaill

dogfen oIsaac Smucker, History of the Welsh settlements in Licking County, Ohio: the characteristics of our Welsh pioneers--their church history with biographical sketches of our leading Welshmen (Newark, 1869)


Isaac Smucker, 'Historical Sketch of the Welsh Hills, Licking County, O.', (mewn dwy ran) The Cambrian, Cyfrol I, Rhif 2 (Mawrth/Ebrill), tt. 46-53; Rhif 3 (Mai/Mehefin 1880), tt. 81-6.


Ceir disgrifiad o gymunedau Cymreig Sir Licking yn:
William Harvey Jones, 'Welsh Settlements in Ohio', (mewn tair rhan) The Cambrian, Cyfrol XXVII, Rhif 8, tt. 344-50.

Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar waelod tudalen Sir Licking ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.Sir Mahoning

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW 21578E: Cofrestr Arloeswyr Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning (1898 - 1922)

dogfen oNLW 21577E: Llyfr Cofnodol Cymdeithas Pioneers Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning, Ohio (1895-1905)

1776 - Bi-Centennial - 1976 Gymanfa Ganu Program
Youngstown [?]
dogfen oRhaglen Saesneg >>

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Sir Mahoning ac i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.
Sir Meigs

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oPapurau Acrefair - llythyrau Hannah Morgan, Coalport, Sir Meigs a llythyrau'r Parch. John Williams, Pomeroy, Sir Meigs

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Sir Meigs ac i ewch i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.
Sir Portage

Llythyr Job Davies at John Davies, Seren Gomer (1831)

John S. Williams, 'Amrywiaeth: Adgofion o Daith trwy Ohio, &c' (mewn tair rhan), Y Cyfaill o'r Hen Wlad (1840), tt.103 - 105; tt. 139 - 141; tt. 167 - 168.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Sir Portage ac i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.Sir Trumbull

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW 21578E: Cofrestr Arloeswyr Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning (1898 - 1922)

dogfen oNLW 21577E: Llyfr Cofnodol Cymdeithas Pioneers Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning, Ohio (1895-1905)

dogfen oNLW 5631B (Harris Williams 28.) Miscellanea - 3 llythyr a anfonwyd gan Evan M. Williams, brodor o Ferthyr Tudful, o Mineral Ridge ym 1872.


Am ragor o gyfeiriadau, gweler y llyfryddiaeth ar dudalen Sir Trumbull ac ewch i wefan The Cambrian i weld mwy oerthyglau perthnasol.Sir Tuscarawas


Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau am Sir Tuscarawas >>
Sir Van Wert

Deunyddiau a ddigidwyd
dogfen oNLW 6174D: Frondirion 21 - llythyrau gan ymfudwyr i'r Unol Daleithiau
Llythyr dyddiedig 10 Hydref 1850 at Griffith Owen, Vaner, Llanelltyd, Dolgellau, E. W. Evans ac eraill yn ardal Dolgellau gan William a Margaret Bebb.

The Annual Gymanfa Ganu: Salem Presbyterian Church
Venedocia (1984)
dogfen oRhaglen Saesneg >>

Gymanfa Ganu keeps heritage alive [Venedocia]
dogfen oToriad papur newydd (Saesneg) >>


Y Parch. J. P. Morgan, 'Early History of the Welsh Settlement in Van Wert County, Ohio', The Cambrian, Cyfrol II, Rhif 1 (Ionawr/Chwefror 1882), tt. 1-5.

R. Jervis, 'Adgofion am Ddechreuad Preswyliad y Cymry yn Venedocia, Van Wert Co., Ohio', Y Cyfaill (1894), tt.286-7 a tt.365-6

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen Sir Van Wert ac i wefan The Cambrian i weld mwy o erthyglau perthnasol.Sir Washington


Ewch i wefan The Cambrian i weld rhagor o erthyglau am Sir Washington >>

Gweinyddu