Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

cyflogau
brics
Venedocia
Llanbryn-mair
Moriah

Hafan > Preifatrwydd

Preifatrwydd


Mae'r Datganiad Preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Cymru-Ohio Llyfrgell Genedlaethol Cymru (http://ohio.llgc.org.uk). Nid yw'n ymwneud ag unrhyw wefan arall na chwaith wefannau eraill y mae cyswllt iddynt.

Nid yw gwefan Cymru-Ohio Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn dal nac yn storio unrhyw wybodaeth bersonol am ei hymwelwyr.

Google Analytics


Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) yn defnyddio Google Analytics ar y wefan hon er mwyn casglu gwybodaeth ystadegol i greu adroddiadau ar sut mae defnyddwyr yn defnyddio ei gwefannau. Bydd yr adroddiadau hyn yn eu tro yn cael eu defnyddio er mwyn llywio datblygiadau newydd. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu drwy 'cookies', sef ffeiliau testunol sy'n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur er mwyn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol sy'n anhysbys (gan gynnwys cyfeiriad IP) - sydd wedyn yn cael ei danfon at Google. Ceir mwy o wybodaeth am y 'cookies' a ddefnyddir gan Google Analytics ar wefan Google.

Ni fydd LlGc yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir er mwyn ceisio adnabod ei defnyddwyr arlein, nac yn caniatau i drydydd person wneud hynny. Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gyda unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Ni fydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, na Google yn creu cyswllt, nac yn ceisio creu cyswllt rhwng cyfeiriad IP a gwybodaeth adnabod unigolyn.
Gweinyddu