Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Canolfan Madog
Venedocia
cyflogau
Paddy's Run
Delaware

Hafan > Map o'r Safle

Map o'r Safle

Hafan
Mynegai'r wefan

Hygyrchedd
Gwybodaeth am hygyrchedd y wefan

Llyfryddiaeth Gyffredinol: adnoddau ar-lein
Llyfryddiaeth Gyffredinol yn rhestru erthyglau ar-lein

Cysylltu
Manylion cyswllt

Hawlfraint
Datganiad Hawlfraint

Llyfrgell Digidol
Adran sy'n cynnig mynediad ar yr holl ddelweddau a ddigidwyd fel rhan o Broject Cymru-Ohio.

Sain a Fideo
Sain a Fideo

Llyfrgell Ddigidol Cymru-Ohio
Porwch a chwiliwch gasgliad helaeth o ffotograffau a dogfennau'n ymwneud â hanes y cymunedau Cymreig yn Ohio

Dysgu
Adran Addysg sy'n cynnwys straeon digidol ac ymarferion a anelwyd at bobl ifanc 11-15 oed.

Cefndir
Background information for learners about emigration to Ohio

Ymfudo: Gadael Cymru (Stori ddigidol)
Ymfudo: Gadael Cymru (Stori ddigidol)

Ymfudo: adysgrif stori ddigidol (1)
Ymfudo: adysgrif o stori ddigidol (1)

Ymfudo: Gadael Cymru (Ymarfer 1)
Ymfudo: Gadael Cymru (Ymarfer 1)

Ymfudo: Gadael Cymru (Ymarfer 2)
Ymfudo: Gadael Cymru (Ymarfer 2)

Ymfudo: Y fordaith (Stori ddigidol)
Ymfudo: Y fordaith (Stori ddigidol)

Ymfudo: adysgrif stori ddigidol (2)
Ymfudo: adysgrif o stori ddigidol (2)

Ymfudo: Y fordaith (Ymarfer 1)
Ymfudo: Y fordaith (Ymarfer 1)

Ymfudo: Y fordaith (Ymarfer 2)
Ymfudo: Y fordaith (Ymarfer 2)

Ymfudo: Pen y daith (Stori ddigidol)
Ymfudo: Pen y daith (Stori ddigidol)

Ymfudo: adysgrif stori ddigidol (3)
Ymfudo: adysgrif o stori ddigidol (3)

Ymfudo: Pen y daith (Ymarfer 1)
Ymfudo: Pen y daith (Ymarfer 1)

Ymfudo: Pen y daith (Ymarfer 2)
Ymfudo: Pen y daith (Ymarfer 2)

Bywyd yng Nghymru: Sut le oedd Cymru? (Stori ddigidol)
Bywyd yng Nghymru: Sut le oedd Cymru? (Stori ddigidol)

Bywyd yng Nghymru: adysgrif stori ddigidol (1)
Life in Wales: transcript of digital story (1)

Bywyd yng Nghymru: Sut le oedd Cymru? (Ymarfer 1)
Bywyd yng Nghymru: Sut le oedd Cymru? (Ymarfer 1)

Bywyd yng Nghymru: Sut le oedd Cymru? (Ymarfer 2)
Bywyd yng Nghymru: Sut le oedd Cymru? (Ymarfer 2)

Bywyd yng Nghymru: Pwy wnaeth ymfudo o Gymru? (Stori ddigidol)
Bywyd yng Nghymru: Pwy wnaeth ymfudo o Gymru? (Stori ddigidol)

Bywyd yng Nghymru: adysgrif stori ddigidol (2)
Life in Wales: transcript of digital story (2)

Bywyd yng Nghymru: Pwy wnaeth ymfudo o Gymru? (Ymarfer 1)
Bywyd yng Nghymru: Pwy wnaeth ymfudo o Gymru? (Ymarfer 1)

Bywyd yng Nghymru: Pwy wnaeth ymfudo? (Ymarfer 2)
Bywyd yng Nghymru: Pwy wnaeth ymfudo? (Ymarfer 2)

Bywyd yng Nghymru: Pam bod ymfudo o Gymru? (Stori ddigidol)
Bywyd yng Nghymru: Pam bod ymfudo o Gymru? (Stori ddigidol)

Bywyd yng Nghymru: adysgrif stori ddigidol (3)
Life in Wales: transcript of digital story (3)

Bywyd yng Nghymru: Pam bod ymfudo o Gymru? (Ymarfer 1)
Bywyd yng Nghymru: Pam bod ymfudo o Gymru? (Ymarfer 1)

Bywyd yng Nghymru: Pam bod ymfudo o Gymru? (Ymarfer 2)
Bywyd yng Nghymru: Pam bod ymfudo o Gymru? (Ymarfer 2)

Crefydd a Diwylliant: adysgrif stori ddigidol (1)
Crefydd a Diwylliant: adysgrif stori ddigidol (1)

Crefydd a Diwylliant: adysgrif stori ddigidol (2)
Crefydd a Diwylliant: adysgrif stori ddigidol (2)

Crefydd a diwylliant: Addoli (Stori ddigidol)
Crefydd a diwylliant: Addoli (Stori ddigidol)

Crefydd a diwylliant: Addoli (Ymarfer 1)
Crefydd a diwylliant: Addoli (Ymarfer 1)

Crefydd a diwylliant: Addoli (Ymarfer 2)
Crefydd a diwylliant: Addoli (Ymarfer 2)

Crefydd a diwylliant: Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod (Stori ddigidol)
Crefydd a diwylliant: Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod (Stori ddigidol)

Crefydd a diwylliant: Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod (Ymarfer 1)
Crefydd a diwylliant: Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod (Ymarfer 1)

Crefydd a diwylliant: Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod (Ymarfer 2)
Crefydd a diwylliant: Y Gymanfa Ganu a'r Eisteddfod (Ymarfer 2)

Ymgartrefu: Yr arloeswyr (Stori ddigidol)
Ymgartrefu: Yr arloeswyr (Stori ddigidol)

Ymgartrefu: adysgrif stori ddigidol (1)
Settling down: transcript of digital story (1)

Ymgartrefu: Yr arloeswyr (Ymarfer 1)
Ymgartrefu: Yr arloeswyr (Ymarfer 1)

Ymgartrefu: Yr arloeswyr (Ymarfer 2)
Ymgartrefu: Yr arloeswyr (Ymarfer 2)

Ymgartrefu: Prynu tir (Stori ddigidol)
Ymgartrefu: Prynu tir (Stori ddigidol)

Ymgartrefu: adysgrif stori ddigidol (2)
Ymgartrefu: adysgrif stori ddigidol (2)

Ymgartrefu: Prynu tir (Ymarfer 1)
Ymgartrefu: Prynu tir (Ymarfer 1)

Ymgartrefu: Prynu tir (Ymarfer 2)
Ymgartrefu: Prynu tir (Ymarfer 2)

Ymgartrefu: Diwydiant (Stori ddigidol)
Ymgartrefu: Diwydiant (Stori ddigidol)

Ymgartrefu: adysgrif stori ddigidol (3)
Ymgartrefu: adysgrif stori ddigidol (3)

Ymgartrefu: Diwydiant (Ymarfer 1)
Ymgartrefu: Diwydiant (Ymarfer 1)

Ymgartrefu: Diwydiant (Ymarfer 2)
Ymgartrefu: Diwydiant (Ymarfer 2)

Cymry Ohio (Stori ddigidol)
Cymry Ohio (Stori ddigidol)

Cymry Ohio (Ymarfer 1)
Cymry Ohio (Ymarfer 1)

Cymry Ohio (Ymarfer 2)
Cymry Ohio (Ymarfer 2)

Cymry Ohio: adysgrif o'r stori ddigidol
Cymry Ohio: adysgrif o'r stori ddigidol

Evan ac Elizabeth Davis
Gwybodaeth am Evan ac Elizabeth Davis, noddwyr Project Cymru-Ohio.

Pigion
Detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol

Papurau Acrefair - stori William a Hannah Morgan
Papurau Acrefair - stori William a Hannah Morgan

Dyddiaduron Lewis Humphreys
Digitized courtesy of David Evans, Lebo, Kansas.

NLW 9521A - llyfr nodiadau R. D. Thomas
NLW 9521A - llyfr nodiadau R. D. Thomas ('Iorthryn Gwynedd')

NLW 2600E - Llythyrau Humphrey a Sarah Roberts
NLW 2600E - llythyrau Humphrey a Sarah Roberts

NLW 20995 - llythyrau Jack Edwards
NLW 20995 - llythyrau Jack Edwards

NLW 21577E a 21578E
Cofrestr a Llyfr Cofnodion Cymdeithas Arloeswyr Cymreig Siroedd Trumbull a Mahoning, Ohio

NLW 14111D - Llythyrau Edward Peat
NLW 14111D - llythyrau Edward Peat

Cynnwys NLW 14111D
NLW 14111D - llythyrau Edward Peat (Cynnwys)

Yr American
"Yr American" gan y Parch. B. W. Chidlaw

Help
Help page

Fy Albwm
Eich albwm personal o dudalennau, delweddau a chlipiau sain/fideo ar wefan Cymru-Ohio.

The Cambrian
"The Cambrian": an introduction

Project Cymru-Ohio: Cam II
Enhancements to this site

Pobl
Adran ar Gymry Ohio

William Bebb
William Bebb (1802 - 1873)

Benjamin W. Chidlaw
Benjamin W. Chidlaw

Ezekiel Hughes
Ezekiel Hughes

Cymro Enwog o Lanbryn-mair
Erthygl ar Gymro enwog o Lanbryn-mair: Ezekiel Hughes (ar gael yn Saesneg yn unig).

Bywgraffiad Ezekiel Hughes
Bywgraffiad Ezekiel Hughes

R. D. Thomas
R. D. Thomas ('Iorthryn Gwynedd')

Samuel Milton Jones
Samuel Milton Jones

Pigion
Detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol

Lleoedd
Cymunedau Cymreig Ohio

Sir Allen, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Allen, Ohio.

Gomer, Ohio
Y Cymry yn Gomer

Angladd Cyntaf Gomer
Erthygl yn disgrifio angladd cyntaf Gomer, Sir Allen (ar gael yn Saesneg yn unig).

Mary Nicholas
Erthygl yn trafod bywyd a marwolaeth Mary Nicholas (ar gael yn Saesneg yn unig).

Atgofion
Erthygl ar ymfudwyr Cymreig cyntaf Gomer (ar gael yn Saesneg yn unig).

Sir Butler, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Butler, Ohio.

Sir Cuyahoga, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Cuyahoga, Ohio

Sir Delaware, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Delaware, Ohio.

Radnor, Sir Delaware
Erthygl ar Radnor, Sir Delaware

Sir Franklin, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Franklin, Ohio

Sir Hamilton, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Hamilton, Ohio

Siroedd Jackson a Gallia, Ohio
Cymunedau Cymreig Siroedd Jackson a Gallia, Ohio.

Y Cymry yn ymgartrefu yn Siroedd Gallia a Jackson
Erthygl yn adrodd hanes y Cymry yn ymgartrefu yn Siroedd Gallia a Jackson (ar gael yn Saesneg yn unig)

Cymunedau Cymreig Ohio - Gallia a Jackson
Erthygl yn trafod cymunedau Cymreig Ohio, yn Siroedd Gallia a Jackson (ar gael yn Saesneg yn unig)

Ymfudwyr Cymreig Cyntaf Siroedd Jackson a Gallia
Erthygl ar ymfudwyr Cymreig cyntaf Siroedd Jackson a Gallia (ar gael yn Saesneg yn unig).

Hewitt's Fork
Erthygl yn adrodd hanes ymfudwyr Cymreig ardal Hewitt's Fork, Sir Jackson (ar gael yn Saesneg yn unig).

Horeb, Sir Jackson
Erthygl ar Horeb, Sir Jackson (ar gael yn Saesneg yn unig).

Sefydlwyr Cymuned Gymreig Siroedd Gallia a Jackson
Erthygl ar sefydlwyr cymuned Gymreig Siroedd Gallia a Jackson (ar gael yn Saesneg yn unig)

Sir Licking, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Licking, Ohio.

Welsh Hills
Erthygl yn adrodd hanes Welsh Hills, Sir Licking (ar gael yn Saesneg yn unig).

Sir Mahoning, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Mahoning, Ohio

Sir Meigs, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Meigs, Ohio

Sir Perry
Cymunedau Cymreig Sir Perry, Ohio

Sir Portage, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Portage, Ohio

Llythyr gan Job Davies
Erthygl yn disgrifio Sir Portage gan Job Davies (ar gael yn Gymraeg yn unig)

Sir Trumbull, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Trumbull, Ohio

Sir Tuscarawas
Cymunedau Cymreig Sir Tuscarawas, Ohio

Sir Van Wert, Ohio
Cymuned Gymreig Sir Van Wert, Ohio.

Venedocia, Ohio
Y Cymry yn Venedocia

Y Gymuned Gymreig yn Sir Van Wert
Erthygl ar y gymuned Gymreig yn Sir Van Wert

Sir Washington, Ohio
Cymunedau Cymreig Sir Washington, Ohio

Cymunedau Cymreig Ohio
Erthygl gan William Harvey Jones ar gymunedau Cymreig Ohio (ar gael yn Saesneg yn unig)

Pobl
Adran ar Gymry Ohio

Preifatrwydd
Datganiad preifatrwydd

Themâu
Adran sy'n cynnwys detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol a rannwyd yn 4 thema wahanol: mordaith, bywyd bob dydd, addoli a diwydiant

Bywyd bob dydd yn Ohio
Detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol sy'n disgrifio bywyd bob dydd yn Ohio

Y diwydiant haearn, glo a brics
Detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol sy'n ymwneud â'r diwydiant haearn, glo a brics

Amaethyddiaeth
Detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol sy'n ymwneud ag Amaethyddiaeth

Eglwysi ac Ysgolion Sul
Hanes sefydlu Eglwysi Cymreig ac Ysgolion Sul yn Ohio

Y Gymanfa Ganu
Detholiad o eitemau yn olrhain hanes Cymanfaoedd Canu Ohio

Y Fordaith
Detholiad o eitemau o'r Llyfrgell Ddigidol sy'n ymwneud â'r fordaith ar draws yr Iwerydd

Llinell amser
Llinell amser yn dangos rhai dyddiadau arbennig yn hanes yr ymfudo o Gymru i Ohio

Project Cymru-Pennsylvania
Manylion am brojectau arfaethedig gan gynnwys project Cymru-Pennsylvania


126 tudalen
Gweinyddu